Venesatama

Venesataman rekisteri-ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Venesatamien on tehtävä ilmoitus toiminnastaan ja jätehuollostaan merkittäväksi valtion ympäristötietojärjestelmään. Satamatoimintaa valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.Tiedot kerätyistä jätteistä on ilmoitettava vuosittain. Jätehuoltosuunnitelma on päivitettävä kolmen vuoden välein valtion ympäristötietojärjestelmään. Lisätietoja ja lomakkeita ympäristöhallinnon sivuilla.

Lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilla.


ingå hamn panorama2

Viimeksi muokattu: 19.1.2017