Kiinteistön haltijan velvollisuuksista

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesi- ja jätevesihuollosta.

Haja-asutusalueella uusi jätevesiasetus tarkoittaa, että jokainen kiinteistö selvästi velvoitetaan puhdistamaan jätevetensä. Jäteveden laskemista pidetään ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavana toimintana. Siksi toiminnassa tulee asetuksen lisäksi noudattaa niitä yleisiä periaatteita ja velvollisuuksia, joista on säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja kemikaalilaissa.

Tämä tarkoittaa, että kiinteistön haltijan pitää:

  • olla selvillä kiinteistönsä jätevesien vaikutuksista
  • valita niille paras käsittely- ja laskupaikka
  • minimoida vedenkäyttöä ja siten vähentää päästöjä
  • käyttää parasta käytettävissä olevaa jätevesijärjestelmää, tekniikkaa ja puhdistusta
  • käyttää ympäristöystävällisiä ja fosfaatittomia pesu- ja tiskiaineita
  • huolehtia siitä, että jätevesien ja -lietteen ravinteet mahdollisuuksien mukaan palautetaan kiertoon lannoitteena
  • huolehtia siitä, että haittoja ei synny ja korjata vahingot, jos niitä kuitenkin syntyy
  • käyttää tunnettuja puhdistusmenetelmiä, joilla vaatimukset varmasti täyttyvät.

Viimeksi muokattu: 8.6.2017