Maa-aineksen ottaminen

Maa-aineksen ottaminen tarkoittaa kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamista. Ottotoiminta edellyttää maa-aineslupaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää maa-ainesluvasta ja toimii valvontaviranomaisena. Maa-aineslain 23a § mukaan maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu.

Maa-aineksia kotitarvekäyttöön otettaessa ottajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ottopaikan sijainti ja oton arvioitu laajuus, kun ottoalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa maa-aineksia yli 500 kiintokuutiometriä.


Viimeksi muokattu: 7.5.2015