Ruoppaus

Ruoppaus tarkoittaa, että vesialueelta poistetaan koneellisesti pohja-aineista. Jos ruoppausmassa ylittää 500 m3, vaaditaan Aluehallintoviraston lupa. Jos ruoppausmassa on alle 500 m3, ruoppauksesta on ilmoitettava Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).   

Vedenalaisen kallion räjäytys ei ole ruoppausta. Jos suunnittelet räjäytystä, tarkista edellyttääkö se Aluehallintoviraston lupaa.  

Jos suunnittelet ruoppausta, asiasta on tiedotettava naapureille ja vesien omistajille. Vältä ruoppausta keväällä, keskikesällä ja lintujen pesintäaikana. Ruoppaus ei ole aina paras vaihtoehto, vaan saattaa päinvastoin huonontaa veden laatua pitkällä aikavälillä. Ruoppaus on aina suunniteltava huolellisesti.  

Asemakaava-alueella, ja myös yleiskaava-alueella, jos niin on määrätty, saattaa olla tarpeen myös kunnan maisematyölupa. Fladan ruoppausta on vältettävä, koska esimerkiksi suualueen ruoppaus helposti tuhoaa sen luontoarvot.    


Viimeksi muokattu: 7.5.2015