Vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Pintavesien ekologisen tilan arvioitiin vuonna 2013 olevan hyvä (Ingarskilanjoki ja Marsjön), kohtuullinen (Linkullasjö, Bruksträsket, Bruksån ja Källträsket), epätyydyttävä (Inkoonjoki ja koko merialue, lukuunottamatta Barösundin saaristoa, jossa tilan arvioidaan olevan huono).

Lisätietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä löytyy osoitteesta: http://www.vattnenskvalitet.fi/fi/etusivu


Viimeksi muokattu: 25.9.2015