Ympäristöluvat

Sellaiset toiminnot, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia ympäristölle, vaativat ympäristöluvan. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi:

  • metsäteollisuus
  • metalliteollisuus
  • kemianteollisuus
  • energiantuotanto
  • jätevesien käsittely
  • jätteen käsittely ja hyödyntäminen
  • eiäinsuojat ja turkistarhaus
  • kalankasvatus
  • satamat ja lentoasemat
Ympäristölupia myöntää Aluehallintovirasto sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset

Viimeksi muokattu: 25.1.2017