Ympäristönsuojelun yleiset periaatteet ja velvollisuudet

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi lainsäädäntöön on sisällytetty joukko yleisiä periaatteita. Periaatteiden määritelmiä on lyhennetty ja ne voivat poiketa lain sananmuodosta. Lue lisää asiasta pdf-tiedostossa.

Marsjön,  © Laura Ilona

Viimeksi muokattu: 23.4.2015