Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointeja tehdään ympäristölle haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai torjumiseksi. Ympäristövaikutusten arviointi tehdään mm. suunniteltaessa moottoriteitä, voimaloita tai kaatopaikkoja. Kaikki, joita hanke koskee, saavat osallistua ympäristövaikutusten arviointiin. Hanketta suunnittelevan on myös huolehdittava tarvittavien ympäristöselvitysten teettämisestä.  

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja yhdysviranomaisen lausunnon (useimmiten ELY-keskus) on oltava valmiina ennen kuin toiminnalle voidaan myöntää minkäänlaista lupaa. Luvasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointi on otettu huomioon.  


Viimeksi muokattu: 7.5.2015