Yrittäjien linkkejä

Työttömyyskassoja

Suomessa on kaksi yrittäjille suunnattu työttömyyskassaa:

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa
(AYT)

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa)

Koulutus

Koulutus

Alueelliset linkit

Inkoon yrittäjät

Uudenmaan yrittäjät

Novago

Muut

Finanssialan Keskusliitto ry (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä ja finanssialan työnantajia.

Finnvera Oyj, täydentää valtion omistamana rahoittajana rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä. Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin.

Finpro on suomalaisten yritysten perustama rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä on noin 560 suomalaista yritystä, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK sekä Suomen Yrittäjät.

Vakuutuskeskus VAKES tarjoaa tietoa suomalaisesta finanssialasta, vakuutustoiminnasta, toteuttaa alan yhteistyötä ja korvaustoimintaa.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ on yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita.

Kansaneläkelaitos (Kela).

Yritys-Suomi on verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Sitä koordinoi kauppa- ja teollisuusministeriö. Se on portti noin 2000 organisaation tietoihin.

Yrityskummit ry.

Patentti- ja rekisterihallitus

Eduskunnan nettipalvelu

Verohallinto

TE-palvelut, Työvoima- ja elinkeinokeskus

Keksintösäätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa.


Viimeksi muokattu: 23.4.2015