Siirry sisältöön

Toiminta maalaiturilla laajenee – myös talousarviosta keskusteltiin

Hallituksella oli jälleen liuta tärkeitä
asioita käsittelyssä. Järnefeltin koulu Lohjalla rakennetaan uudelleen ja siitä
tulee yhtenäiskoulu. Uuden koulun tarve johtuu koulun pitkäaikaisista sisäilmaongelmista,
joita on yritetty korjata useaan otteeseen. Inkoon ja Lohjan välisen
koulusopimuksen mukaan Inkoo on vastuussa sille oppilasmäärän mukaisesti
jyvitetyistä kuluista, koska kunnan suomenkieliset yläkoulun oppilaat käyvät
Järnefeltin koulua.

Alustavien tietojen mukaan koko
rakennushankkeen hinnaksi irtaimistoineen tulee noin 16 500 000 euroa. Voimassa
olevan koulusopimuksen mukaan Inkoo maksaisi hankkeen alussa 10 %, rakentamisen
aikana 80 % ja hankkeen valmistuttua loput 10 % omasta osuudestaan.

Kunnanhallitus merkitsi sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan selostuksen tiedoksi. Järnefeltin koulun
rakentamiskustannukset on otettu huomioon talousarviossa seuraavasti: 190 000
euroa vuodelle 2020, 1 490 000 euroa vuodelle 2021 ja 190 000 euroa vuodelle
2022. Koko hankkeen kustannusarvio on 1 870 000 euroa. Kunnanhallitus palaa
asiaan koulukiinteistösopimuksen käsittelyn yhteydessä 4.11.2019.

Hallitus käsitteli vuoden 2020 talousarviota
ensimmäisen kerran ja palautti asian jatkokäsittelyyn. Talousarvioita
käsitellään seuraavan kerran 4.11. Talousarvion mukainen ylijäämä on
170 664 €. Kunnan investointitarve on suuri. Suunnitelmakauden
yhteenlaskettu investointitarve on 21,2 miljoonaa euroa, mikä tulee
vaikuttamaan kunnan poistoihin ja lainakantaan. Tämän hetkisen
investointisuunnitelman mukaan kunnan lainakanta olisi suunnitelmakauden
lopulla reilu 5 000 euroa/asukas. Tämän lisäksi panostetaan perusturvaan, johon suunnitellaan 8 uuttaa työpaikkaa. Tarkoitus on myös ottaa palo-aseman kupeessa oleva palvelutalo kunnan vanhuspalveluiden käyttöön.

Kunnanhallitus päätti toukokuussa vuokrata
noin 100 neliömetrin alueen maalaiturilta yrittäjälle ravintolatoimintaa
varten. Kunnan saama palaute toiminnasta on ollut yleisesti myönteistä.
Yrittäjät ovat myös itse tyytyväisiä ja he ovat nyt suullisesti esittäneet
toivomuksen saada laajentaa toiminta-aluettaan. Elokuussa 2019 myös toinen
yrittäjä otti yhteyttä kuntaan ja kuulosteli mahdollisuudesta sijoittaa
samankaltaista toimintaa nykyisen konttibaarin viereen.

Hätäisten ratkaisujen välttämiseksi
arkkitehtitoimistolta JS Bygg & Design laati alueelle kokonaissuunnitelman.
Kokonaissuunnitelman tilaus perustui maalaiturin alueen täysmääräiseen
hyödyntämiseen. Kokonaissuunnitelman ensimmäinen lähtökohta on sijoittaa
rakennusrivi mahdollisimman pitkälle itään, jotta auringonvaloa riittäisi
rakennusten edessä mahdollisimman pitkään. Toinen lähtökohta on tarjota helppo
vaihtoehto yritystoiminnan aloittamiseksi alueella, eli konttien avulla. Kaikki
alueelle sijoittuvat yritykset toimisivat samanvärisissä ja -mallisissa
konteissa.

Kunnan kokonaiskustannusten arvioidaan olevan
noin 10-15 000 €. Kunnanhallitus päätti, että maalaiturin kehittämistä voidaan
jatkaa suunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus tulee tekemään erilliset
päätökset maa-alauiden yksittäisistä vuokrasopimuksista.

Sievitalo Oy on marraskuussa 2018 jättänyt
kunnalle keskustan aluetta koskevan ostotarjouksen. Tarjous koskee koko kiinteistöä
Strandgården ja määräalaa kiinteistöstä Sjukstugan Lilluddentien ja Haagantien
kulmassa. Toiselle tontille suunniteltiin kymmenisen täyden palvelun asuntoa.
Toiselle tontille suunniteltiin palveluasumista Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n
kanssa. Syyskuussa Sievitalo Oy ilmoitti kuitenkin, että yhtiö luopuu
suunnitelluista hankkeista. Kunnanhallitus toteaa, että Sievitalo Oy vetäytyy hoivahankkeestaan
eikä näin ollen osta kiinteistöä Strandgården eikä määräalaa kiinteistöstä
Sjukstugan. Kunnanhallitus antoi perusturvalautakunnalle tehtäväksi tutkia
vaihtoehtoisia ratkaisuja ikäihmisten hoivapalvelujen tilantarpeita varten
siten, että asiasta on selkeä esitys ennen seuraavan vuoden talousarviotyön
aloittamista.