Siirry sisältöön

Hallitus keskusteli lapsiystävällisyydestä, maakaupoista ja kalliista rautatiestä

Kunnanhallitus vahvisti myös sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut. Muutokset kohdistuvat kotona annettavien
palveluiden tulorajoihin. Maksujen tulorajat jatkuvassa ja säännöllisessä
kotona annettavassa palvelussa nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti
noin 2 prosenttia. Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa nousee
108 eurosta 110 euroon. Kyseisten muutosten arvioidaan johtavan noin 5 500 euron
ansiomenetykseen.

Kunnan päätettävissä olevien maksujen osalta
päätettiin, ettei rokotuksista peritä maksua sellaiselta käynniltä, mikä koskee
rokotusohjelman ulkopuolella olevia rokotuksia. Intervalli- ja
lyhytaikaishoidon maksua korotettiin noin viidellä prosentilla. Vuorokausihinta
nousee silloin 38,80 eurosta 40,80 euroon tai maksukaton saavuttaneiden osalta
17,90 eurosta 18,80 euroon. Kotikuntoutus on omaishoidon asiakkaille
maksutonta.

Kunnanhallitus määritteli Heimgårdintiellä
sijaitsevan maa-alueen arvoksi 86 000 €. Kuntaan on ottanut yhteyttä yrittäjä,
joka on kiinnostunut maa-alueesta tai tontista, jolle voisi rakentaa rivitalon.
Kyse on tällä hetkellä vielä määräalasta, koska tonttia ei ole vielä
muodostettu.

Kunnanhallitus päätti, ettei kunta käytä ruoka-
ja siivouspalvelujen sopimusoptiota. Päätöstä perustellaan sillä, että
palveluntuottaja on ilmoittanut, ettei se ole halukas jatkamaan sopimusta
optiokaudella ja voidaan olettaa, että sopimuksen jatkaminen palveluntuottajan
tahdon vastaisesti ei luo hyvää perustaa laadukkaalle toiminnalle.

Kunnanhallitus päätti kunnan lausunnosta
Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta. YVA-selvityksen tausta-aineistoon sisältyvän Väyläviraston
selvityksen mukaan rantaradan parantamistoimenpiteinä on selvitetty kolmea
vaihtoehtoa: VE1, Rantaradan parantaminen nopeuden nostamiseksi, kustannusarvio
221 milj. euroa, VE 2A, toinen raide nykyisen raiteen viereen, kustannusarvio
1 800 milj. euroa ja VE 2B, Rantaradan rakentaminen kaksiraiteisena nykyiseen
maastokäytävään ja nopeuden nostaminen tasoon 200/220 km/h, kustannusarvio 3 160
milj. euroa

Hallitus toteaa muun muassa, että Inkoon
näkökulmasta puuttuu vaihtoehto, jossa rantarata parannettaisiin osittain
kaksiraiteiseksi, mikä myös olisi taloudellisesti järkevä. Hallituksen mukaan
esitetyn halvimman rantaradan parantamisvaihtoehdon (221 milj. euroa) ja
seuraavan täysin kaksiraiteisen vaihtoehdon väliin on oltava löydettävissä
vaihtoehto, joka mahdollistaisi nykyisen rantaradan kapasiteetin lisäämisen,
lyhentäisi matkustusaikaa Turun ja Helsingin välille, sekä mahdollistaisi
paikallisliikenteen kehittämisen Läntisen Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun
välillä.

Kunnanhallitus keskusteli 26 valtuutetun
allekirjoittamasta aloitteesta, jonka ensimmäisenä allekirjoittajana on Henrik
Wickström. Allekirjoittaneet haluavat, että kevään 2020 aikana kunta
valmistelee hakemuksen Unicefille lapsiystävällisen kunnan tunnustuksesta.
Hakemuksen laatimista perustellaan sillä, että kunta strategiansa mukaisesti
haluaa olla lapsi- ja perheystävällinen kunta. Jotta kuntaan muuttaisi lisää
asukkaita on tärkeää, että kunta esittelee olemassa olevia palveluita ja ottaa
käyttöön menetelmiä, jotka huomioivat lasten ja perheiden edut. Unicef on jo
vuonna 1996 lanseerannut mallin Lapsiystävällinen kunta. Suomessa mallia
soveltavat tällä hetkellä 18 kuntaa. Aloite siirrettiin sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.