Siirry sisältöön

Sivistystoimen toiminta- ja projektiavustukset 2020

Sivistys-
ja hyvinvointilautakunta on varannut varoja jaettavaksi kulttuuri-, liikunta-
ja nuorisotoimintaan. Lautakunta myöntää toiminta- ja projektiavustuksia.

Hakuaika 27.3.-19.4.2020. Liitteet on toimitettava viimeistään
26.4.2020.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Toiminta-avustusta
voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai yhteisölle, jonka kotipaikka
on Inkoo. Yhdistyksen/yhteisön toiminnan tulee olla käynnistynyt viimeistään
edellisenä vuonna, ja yhdistyksen/yhteisön tulee harjoittaa Inkoon kunnassa
sellaista liikunta-, kulttuuri- tai nuorisotoimintaa, joka on avointa kaikille.
Yhdistykset, jotka eivät ole rekisteröityneitä Inkoossa voivat anoa avustusta
vain Inkoossa järjestettävään toimintaan, ja vähintään 70 % toimintaan
osallistuvista on oltava inkoolaisia.

Projektiavustusta
voidaan myöntää sellaisen yksittäisen tapahtuman tai projektin järjestämiseen,
jossa jäsenyys tai kutsu ei rajoita kuntalaisten osallistumista. Hakemukseen
liitetään aina projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Lisäksi hakemuksesta on
käytävä ilmi, aikooko järjestäjä periä sisäänpääsymaksun. Järjestäjän oman
osuuden projektin kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 20 %.

Avustushakemuksen
voi täyttää kunnan sivustolla www.inkoo.fi
> Asiointi
ja lomakkeet > Asioi verkossa.

Avustushakemuksen voi myös
lähettää osoitteeseen

Inkoon kunta
Sivistystoimisto
Rantatie 2
10210 Inkoo 

26.3.2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta