Siirry sisältöön

Inkoon sataman toiminta palautetaan ennalleen tammikuussa havaitun öljyvahingon jälkeen

Inkoon Fagervikin
lahden öljyvahingon torjunta on edennyt tutkimusten ja rantojen suojaamisen
osalta niin, että lahden sulkenut meripuomi on voitu poistaa. Meripuomin
poiston yhteydessä satama-alueen suojaavia puomeja on lisätty ja samalla
sataman toiminta on palautettu ennalleen.

Öljyn pilaaman
kaislikon niitto jatkuu lahdella vielä muutamilla alueilla. Öljy on osin
imeytynyt kaislikkoon ja kun kaislaa niitetään, siitä saattaa irrota öljyä,
joka näkyy ohuena kalvona veden pinnalla. Tilannetta tarkkaillaan ja
tarvittaessa öljyä imeytetään lisäpuomeilla. Myös näytteitä otetaan tarpeen mukaan.

Rantojen suojana
pidetään edelleen puomeja. Näin estetään jo puhdistettujen alueiden uudelleen
saastuminen ja öljyn liikkuminen lahdella. Vanhoja imeytyspuomeja kerätään pois
ja uusia lasketaan tilalle.

Alueen joidenkin
kiinteistöjen osalta tehdään vielä täydentävää näytteenottoa. Näytteiden
analyysitulosten valmistuttua jokaiselle onnettomuuden vaikutusalueella
olevalle kiinteistölle valmistellaan kiinteistökohtainen tutkimusraportti ja
tarvittaessa kunnostussuunnitelma.

Tavoitteena on,
että puhtaaksi havaittujen rantojen puomituksia päästään purkamaan vähitellen
lahden etelärannalta.         

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus, 09 8162 8699