Siirry sisältöön

Yksinyrittäjien 2 000 euron koronatuen haku avautuu

Työ-
ja elinkeinoministeriö myöntää yksinyrittäjille korona-avustusta kuntien
kautta. Länsi-Uudenmaan alueella kunnat (Hanko, Inkoo, Lohja,
Raasepori ja Siuntio) ovat sopineet yhteisestä toimintatavasta tukien
suhteen. Avustusta haetaan siten,
että kuntien omistama Novago Yrityskehitys Oy vastaanottaa hakemukset
sähköisesti nettisivujensa kautta (
www.novago.fi). Tämän jälkeen kunnat tekevät
päätökset avustusten myöntämisestä tai hylkäämisestä ja maksavat tuet
myönteisen päätöksen saaneille yrittäjille.

Yksinyrittäjäavustuksen
myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt
taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta
.
Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta
heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja
otettiin käyttöön valmiuslaki. 

Hakemus
ja lisätietoa hakemuksen täyttämisestä ja tuen myöntämisen kriteereistä
löytyy Novagon verkkosivuilta https://novago.fi/yksinyrittajanavustus/.
Hakemuksen täyttämiseen vaaditaan vahvaa tunnistautumista ja haku
avataan torstaina 16.4.2020 klo 12.00.  

Avustusta
haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tuen suuruus on 2000
euroa ja se on kertakorvaus. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan
harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. 

Yksinyrittäjällä
tarkoitetaan tässä päätoimista yrittäjää yritysmuodosta (toiminimi, ky,
ay, oy tai osk) riippumatta. Myös ns. “kevytyrittäjät” ja freelancerit
voivat hakea tukea. Tuen saaminen edellyttää, ettei yrittäjällä ole palkattua
työvoimaa hakemushetkellä. 

Yrittäjän
pitää osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on heikentynyt
koronaviruksen takia. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia
ennen koronakriisiä. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset
kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019
tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä
on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan
maksamiseksi. Hakijan tulee myös huolehtia, ettei eri
päätöksillä myönnettyjen de minimis –tukien määrä ylitä sallittua
maksimimäärää. Verovelkatodistus-liite on pakollinen kaikilta!

Kunta
tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan
mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa. Sopimukseen
sisältyy avustuksen myöntämisen, käytön ja käytön valvonnan ehdot. Sopimus
on tarpeellinen, jotta avustusta saaneet yksinyrittäjät ovat tietoisia
rahoituksen luonteesta valtionavustuksena. TEM voi tarkastaa
avustuksen saaneen yksinyrittäjän taloutta ja toimintaa avustuksen
käyttöön liittyvin osin. Kunnan ja hakijan välille syntyy hakemuksen
myönteisellä ratkaisulla yksityisoikeudellinen sopimussuhde.  Sopimus
syntyy kunnan hyväksyessä hakijan hakemuksen ja hakijan saadessa hyväksymisestä
tiedon. 

Avustusta
voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki
on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. 

Kaikissa tukeen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Novago Yrityskehityksen
yritysneuvojiin tai asiakaspalvelun kautta, 019 369 1865.
Kaikkien Novagolaisten henkilökohtaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta
https://novago.fi/yhteystiedot/.
Kuntien yhteyshenkilöt koskien yksinyrittäjien tukea ovat: 

Jos
olet yksinyrittäjä ja koronakriisi on aiheuttanut yrityksellesi
merkittäviä tulonmenetyksiä, toimi seuraavasti

 1. Lue ensin huolellisesti läpi TEM:in
  kriteeristö tuen saamiseksi (kriteeristö löytyy Novagon sivuilta tämän
  linkin takaa) ja arvioi täytätkö nämä. 
 2. Ole
  kirjanpitäjääsi/laskutusosuuskuntaasi yhteydessä saadaksesi hakemukseen
  tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa. Vaihtoehtoisesti voit skannata
  oman kirjanpitosi dokumentit valmiiksi. 
 3. Kirjoittaudu sisään hakemukseen
  vahvan tunnistuksen avulla (pankkitunnuksin ja/tai mobiilivarmenteella).
 4. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä
  tarvittavat liitteet. Hakemus löytyy Novagon sivuilta.    

TEM:in kriteeristö tuen saantia varten 

Saadakseen tukea yksinyrittäjän tulee täyttää tiettyjä kriteerejä. Näitä TEM:in asettamia
kriteerejä ovat:
 

Yleistä tietoa hakemisprosessista