Siirry sisältöön

Kunta ottaa käyttöön Apotti-järjestelmän

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina. Kokouksen
suurin asia liittyi potilastietojärjestelmä Apottiin.

Marie Bergman-Auvisen esityksestä (Ingrid
Träskmanin kannattamana) kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle,
että kunta ottaa käyttöön Apotti-järjestelmän. Valmistelun esitys
hallitukselle, oli olla liittymättä järjestelmään. Perustelu muutetulle esitykselle,
joka voitti äänestyksen äänin 7 vastaan 2, oli muun muassa se, että
perusturvalautakunta ei voi päivittää ja kehittää nykyisiä järjestelmiä. Tulisi
hankkia uusi järjestelmä, Omni360, eikä se kommunikoi erikoissairaanhoidon
ohjelmien kanssa, mikä on haaste sekä hoitoketjuja että potilasturvallisuutta
ajatellen.

Se on kunnalle riski jäädä pois tässä
vaiheessa ja investoida nyt Omni360-järjestelmään, ja sitten maakunnan
aloittaessa kunta saattaisi joutua hankkimaan Apotin suuremmalla investointisummalla. Kunnanvaltuusto päätti samana iltana kunnanhallituksen
esityksen mukaan. Äänestys päättyi 21-5-1.

Kunnanhallitus päätti, että kunta sitoutuu
Länsi-Uudenmaan kuntien yhteiseen sotekehittämishankkeeseen vuosina 2020-2023.
Länsi-Uudenmaan sote on Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten,
Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin yhteinen hanke, joka
jatkaa ja syventää alueen yhteistyötä sote-palvelujen järjestämisessä ja
kehittämisessä. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2020-2022.

Hankkeen tuloksena on tarkoitus saada aikaan
yhteinen peruspalvelujen toimintakonsepti (LänsiUudenmaan sote-keskus), uusia
yhteisiä palvelu-, järjestämis- ja digiratkaisuja sekä valmius
soteorganisaatioiden yhdistämiseen alueella.

Kunnanhallitus päätti, että kunta
koronaepidemiasta johtuen aloittaa yhteistoimintaneuvottelut valmistellakseen
mahdollisia tilapäisiä lomautuksia. Neuvotteluesitys annetaan
pääsopijajärjestöjen edustajille tiistaina 21.4.2020. 14 päivän neuvotteluajan
jälkeen kunnanhallitus päättää lomauttamisen periaatteista neuvottelutuloksen
pohjalta. Lomautus voi alkaa aikaisintaan kesäkuussa 2020 ja kestää korkeintaan
90 päivää.

Uudenmaan liitto teettää vuosina 2020–2021
työkokonaisuuden, johon sisältyvät Uudenmaan liikennejärjestelmän
kokonaistarkastelu sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen Itä- ja
Länsi-Uudellemaalle. Kunnanhallitus päätti valita yhdyskuntateknisen johtajan
Aija Aunion, varalla kaavoituspäällikkö Minna Penttinen, asiantuntijajäseneksi
Uudenmaan liiton liikennesuunnitelmatöiden ohjausryhmään ja vahvistaa kunnan
osallistumisen työn kustannuksiin.