Siirry sisältöön

Sisäsaariston yleiskaava lainvoimainen

Sisäsaaristo yleiskaava, kartta-ote.

Korkein
hallinto-oikeus on 8.5.2020 päätöksellään hylännyt sisäsaariston yleiskaavaa
koskevat valituslupahakemukset. Näin ollen
sisäsaariston yleiskaava on saanut lainvoiman.

Kaava-alue kattaa
Inkoon mantereen ja ulkosaariston välisen alueen koko kunnan leveydeltä
käsittäen sekä mannerantoja että saaristoa.

Suunnittelualueen
pinta-ala on noin 176 km². Siitä maa-aluetta on noin 64 km² (manner n. 18 km²
ja saaret n. 46 km²). Saarien ja luotojen lukumäärä on yhteensä n. 250 (yli
0,2ha). 

Sisäsaariston
yleiskaavatyö aloitettiin vuonna 2008, jolloin kunnanhallitus päätti aloittaa
sisäsaariston yleiskaavan päivitystyön.

Kaavaluonnos oli
nähtävillä kesällä 2013. Kaavaehdotus saatettiin nähtäville ensimmäisen kerran
kesällä 2015 ja toisen kerran alkuvuodesta 2017. 

Kaavatyön
lähtökohtana on ollut alueen voimassa oleva sisäsaariston kaava vuodelta 1989.
Suunnittelutyön aikana on laadittu
mittavia luonto-, maisema-, ja rakennetun kulttuurin selvityksiä. Myös
kaava-alueen nykyiset suojelualueet ja -kohteet on huomioitu.

Alueella olevat
virkistysalueet on päivitetty kaavakarttaan. 

Lisäksi
suunnittelutyön aikana on käyty vuoropuhelua maanomistajien kanssa mm. liittyen
tarkennus- ja muutostarpeisiin rakennuspaikkojen osalta. Eniten toivomuksissa
on ollut kyse muuttaa rakentamattoman rakennuspaikan sijaintia tai sallia
käyttötarkoituksenmuutos olemassa olevasta vapaa-ajanasuinpaikasta
ympärivuotiseksi asuinpaikaksi. Edellä mainitut toivomukset on huomioitu
mahdollisuuksien mukaan.