Siirry sisältöön

Siirtymäajan loppumisesta lähes vuosi, mutta jätevesijärjestelmä uusimatta?

Siirtymäaika
herkkien alueiden riittämättömien jätevesijärjestelmien uusimiselle päättyi
31.10.2019. Jos järjestelmä on vielä saneeraamatta tai siirtymäajan voimassaolo
on epävarma, hajajätevesihankkeen neuvojat auttavat asiassa eteenpäin. 

Ympäristönsuojelulain
mukaan herkkien alueiden jätevesien käsittely tuli saattaa vastaamaan
lainsäädännön peruspuhdistustasoa 31.10.2019 mennessä. Herkkiin alueisiin
luetaan pohjavesi- ja ranta-alueet. Mikäli kiinteistön jätevettä muodostava
rakennus sijaitsee enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä tai on
pohjavesialueella, ollaan siirtymäajan piirissä. On hyvä huomioida, että
kaupunkien ja kuntien ympäristösuojelumääräykset ottavat paikalliset olosuhteet
huomioon ja saattavat tiukentaa olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä herkillä
alueilla. Lisäksi vesivessat saattavat olla kiellettyjä ranta-alueella.
Herkkien alueiden ulkopuolella jätevesijärjestelmä tulee uudistaa viimeistään,
kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä, muuta suurempaa luvanvaraista
remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä, esim. rakennetaan uusi
vesikäymälä. 

Asumisessa
muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea
kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Toimiva jätevesijärjestelmä vähentää
asuinympäristön ja rantojen hygieenisiä haittoja sekä vähentää vesien
rehevöitymistä. Hyvin tehty järjestelmä nostaa kiinteistön arvoa ja suojaa
kaivovettä pilaantumiselta. Asianmukaista jätevesien käsittelyä pohtiessa ei
tarvitse jäädä yksin. 

– Tänä syksynä on loistava tilaisuus saada maksutonta
ja puolueetonta neuvontaa jätevesijärjestelmän päivittämiseksi ajantasaiseksi.
Hajajätevesihankkeen neuvojilta voi tilata kartoitus-ja neuvontakäynti paikan
päälle kiinteistölle, tai neuvoja voi kysyä puhelimitse sekä sähköpostilla,
kertoo hankekoordinaattori Virve Ståhl

Neuvojien yhteystiedot löytyvät
hankkeen sivuilta www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi.
Koronatilanteesta johtuen käynnit kiinteistöillä toteutetaan vain ulkotiloissa
huolehtien suojaetäisyyksistä ja suojauksesta. Toteutustavasta riippumatta
neuvonnassa katsotaan yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne,
annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvot järjestelmän
parantamiseksi ja huoltamiseksi. 

Joissain
elämäntilanteissa jätevesijärjestelmän uusiminen voi olla mahdotonta.
Pilaantumisen kannalta herkillä alueilla kiinteistön omistajan on mahdollista
hakea poikkeamista talousvesien käsittelyvaatimuksista. Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksen perusteella poikkeuksen
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää elämäntilanteen
mukaan ja sitä voi edelleen hakea, vaikka siirtymäajan päättymisestä on jo
aikaa. Poikkeamishakemuslomake liitteineen löytyy www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi/lomakkeet.
Ikävapautuksen perusteella uudistamisesta ovat vapautettuja sellaiset
kiinteistön omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat
kiinteistöllä vakituisesti. Ikävapautus ei siis koske vapaa-ajan asuntoja.  

Länsi-Uudenmaan
hajajätevesihanke on jatkoa vuosina 2009–2019 toimineelle LINKKI-hankkeelle,
jonka tavoitteena oli edistää haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä
kuntien kanssa. Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat rahoittajina alueen
kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori,
Siuntio ja Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan
2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lisätietoa
haja-asutuksen jätevesineuvonnasta löytyy hankkeen sivuilta (www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi).  

Lisätietoja:

Virve Ståhl

Hankekoordinaattori

LUVY

virve.stahl@luvy.fi

0504474993