Siirry sisältöön

Kuntalaiset yleisesti ottaen tyytyväisiä kunnan palveluihin

Kunnanhallitus käsitteli maanantaina
suurimmaksi osaksi asioita, joissa kunnanvaltuusto tekee lopullisen päätöksen 7.9.
Kunnan keväällä toteuttaman kyselyn mukaan, asukkaat ovat yleisesti ottaen
erittäin tyytyväisiä kunnan palveluihin. Tämä koskee etenkin varhaiskasvatusta,
perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 ja iäkkäiden palveluiden kotipalveluita.
Inkoolaiset olivat vähemmän tyytyväisiä muun muassa joukkoliikenteeseen,
liikuntapaikkojen ylläpitoon sekä vanhempien oppilaiden koulutukseen.

Alla muutama kunnanhallituksen päätös:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että Länsirinteen alueen tonttien hinnat olisivat 20 €/m2 (pinta-ala).
Västerkulla-alueen muiden tonttien hinnoiksi määriteltiin aikaisemmin 15 €/m2.

Kunnanhallitus käsitteli myös
Ålidenkiinteistöjen myyntiä. Hallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto tarkistaa päätöksensä 13.11.2017 ja että kunta ei perusta keskinäistä
kiinteistöosakeyhtiötä ns. Ålidenalueelle. Kunta myy alueen rakennukset
maanvuokraoikeuksineen erillisillä kaupoilla. Rakennukset ja maanvuokraoikeudet
myydään markkinahintaan ja voidaan siten ensisijaisesti myydä tämän hetkisille
vuokralaisille.

Kunnanhallitus päätti esittää
kunnanvaltuustolle, että kunta liittyy Itä-Inkoon vesiosuuskuntaan.

Kunnan toteuttamaan
palvelutyytyväisyyskyselyyn saatiin 200 vastausta. Tulokset ovat ilahduttavia
monella tavalla.

Tuloksia verrattiin niiden Uudenmaan kuntien
tuloksiin, joissa vastaava kysely oli tehty ts. Espoo, Vantaa, Kerava,
Nurmijärvi ja Tuusula. Vaikka kyseiset kunnat eivät ole tyypillisesti
vertailukelpoisia Inkoon kanssa, vertailutulokset antavat kuitenkin
suuntaviivaa inkoolaisten yleisestä tyytyväisyydestä kuntapalveluihin.

Kunnan palveluista vastaajien antaman
kokonaisarvo-sanan keskiarvo oli 8, mitä voidaan pitää hyvänä. Laaja
asuinkuntaindeksi, joka lasketaan 54:n kunnan tuottaman palvelun osalta oli
3,73. Ts. tyytyväisyys palveluihin on korkealla tasolla. Verrokkikuntiin nähden
Inkoon indeksi oli toiseksi korkein.

Palveluryhmittäin palvelutyytyväisyys oli
yleisesti ottaen korkea (asteikko 1-5).

Yli neljän keskiarvo oli seuraavissa
arvioiduissa kohteissa: yleinen järjestys ja turvallisuus, asuinalueen
turvallisuus, tiedottaminen kunnan palveluista, kunnan toimipisteiden
asiakaspalvelu, kunnan terveyskeskuksen sairaanhoitajapalvelut ja
fysioterapiapalvelut, sairaankuljetus ja ensihoito, äitiys- ja lastenneuvola,
vanhusten kotihoito, hammaslääkäripalvelut, peruskoulu 1-6 lk,
kirjastopalvelut, ilman laatu ja pelastustoiminta. Alle kolmen keskiarvo oli
vain seuraavissa palveluissa: vammaispalvelut, toimeentulotuki, julkinen
liikenne ja vuokra-asuntojen saanti.