Siirry sisältöön

Inkoon kunnassa kehitystä täynnä oleva alijäämäbudjetti

Länsikaaren peltomaisema syksyllä.

Inkoon tonteista on ollut kysyntää, ja siihen pyritään vastaamaan tulevaisuudessakin.

Kuntien taloudellinen tilanne on erittäin
kiristynyt koko maassa. Vallitseva koronatilanne aiheuttaa epävarmuutta verojen
ja valtionosuuksien osalta. Vaihtelevat ennusteet ja suunniteltu sote-uudistus
vaikeuttavat taloudellista suunnittelua entisestään. Inkoo esittelee ensi
vuodelle poikkeuksellisesti alijämäisen talousarvion, mutta päätös tukeutuu
kuluvan vuoden ennustettuun ylijäämään.

Vuoden 2021 talousarvion alijäämä on
-1 087 344 €. Talouspäällikkö Charlotta Lindvallin mukaan on
erikoista, että kunta laatii alijäämäisen talousarvion. Hänen aikanaan tätä ei
ole ennen tapahtunut.

– Mutta olemme sitä mieltä, että meillä on siihen
tarvittava perusta. Taseemme ylijäämä on melko suuri. Ennusteen mukaan kuluvan
vuoden ylijäämä olisi lähes 1 miljoonaa euroa. Tämän johdosta voimme tehdä
alijäämäisen tuloksen ensi vuonna. Se tuntuu paremmalta ratkaisulta kuin
verojen muuttaminen ensi vuoden alijäämän kattamiseksi.

Hän kertoo, että suunnitelmavuosien
ennustaminen oli haastavaa, koska vero- ja valtionosuusperusta muuttuu paljon
vuoden aikana valtion tekemien päätösten mukaan.

– Suurin syy alijäämäiseen talousarvioon on
erikoissairaanhoidon kustannukset, joihin emme voi vaikuttaa. Olen kuitenkin
iloinen, että taloudellinen perustamme on hyvä, 7,6 miljoonan euron kumulatiivinen
ylijäämä ja lähes 1 miljoonan euron ennustettu ylijäämä kuluvalle vuodelle,
joten voimme laatia alijäämäisen talousarvion ensi vuodeksi. Tavoitteemme on
kuitenkin saavuttaa parempi tulos, sanoo hallituksen puheenjohtaja Henrik
Wickström.

Hänen mielestään kyseessä on kuitenkin
talousarvio, joka luo hyvät edellytykset kunnan kehitykselle.

– Vaikka taloudellinen tilanne on haastava,
voimme tarjota korkeatasoisia peruspalveluita. Teemme strategisia investointeja
Kyrkfjärdenin kouluun, Inkoonrantaan sekä uusien asumismuotojen kehittämiseen
maanhankinnalla.

Koko suunnitelmakauden 2021-2023
investointimääräraha on noin 25,5 miljoonaa €. Vuoden 2021 investointimääräraha
on yhteensä 9,4 miljoonaa euroa.

Kunnan liikenneväylille varataan 1,8 miljoonaa
euroa vuodelle 2021. Katuja ja yleisiä alueita parannetaan ja uusia teitä
rakennetaan. Kevytliikenneväylille varataan 250 000 euroa vuodelle 2021.

Keskustan satama-aluetta suunnitellaan alueen
parantamiseksi suunnitelmavuosien aikana. Inkoonrannan infran, pysäköintipaikkojen
ja rantaraitin rakentamisen sekä liikuntapaikkojen ja mattojenpesupaikan
siirtämisen arvioidaan maksavan noin 3,4 miljoonaa euroa vuosina 2021-2022.

Kyrkfjärdens skola rakennetaan vuosina 2021 ja
2022. Investoinnille budjetoidaan 9,1 miljoonaa euroa. Kyrkfjärdenin vanha osa
suunnitellaan vuonna 2021 ja kunnostetaan suunnitelmavuosina.

Kunnantaloa kunnostetaan vuosina 2021-2022.
Kunnostukselle varataan 650 000 euron määräraha.

Degerbyn ja Störsvikin välisen vesi- ja
viemärirunkoverkoston rakentamiselle varataan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa
vuosille 2021-2022.

Tämän hetkisen investointisuunnitelman mukaan
kunnan lainakanta olisi suunnitelmakauden lopulla reilu 5 300 euroa/asukas.

– Taloudellinen perustamme on vakaa ja siksi
voimme laatia alijäämäinen talousarvio. Tämä liittyy myös investointeihin, sekä
historiallisesti että tulevaisuuden kannalta. Koska suuria investointeja ei ole
tehty ennen, on sen sijaan luotu ylijäämä, jota voimme nyt hyödyntää,
kunnanjohtaja Robert Nyman lisää.

Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat
muuttumattomaan 20,75 prosentin ansiotuloprosenttiin. Kunnallisverojen
arvioidaan tuottavan 22,4 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kunnallisverotuloihin
vaikuttavat muutokset veroperustaan, mutta väheneminen kompensoidaan kunnilla
valtionosuuksissa. Talousarvion kiinteistöveroprosentit pysyvät
muuttumattomina.

– Tällä talousarvioehdotuksella haluamme luoda
uskoa tulevaisuuteen. Kiinnostus Inkoota kohtaan on suurta, sen huomaa muun
muassa tonttien kysynnästä, sekä yksityis- että yrityspuolella. Nyt meidän
pitää vain markkinoida Inkoota vieläkin enemmän, Henrik Wickström kiteyttää
loppuun.