Siirry sisältöön

Hallitus hyväksyi manneralueen yleiskaavan

Jo yli kymmenen vuotta sitten käynnistetty työ
on vihdoinkin loppusuoralla. Hallitus hyväksyi eilen manneralueen yleiskaavan
ja se käsitellään seuraavaksi valtuustossa.

Strateginen yleiskaava ohjaa
yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä yleispiirteisesti ja pitkällä aikavälillä.
Kaavassa esitetään erityyppiset kehitettävät ja säilytettävät alueet sekä
määritellään tarkempaa kaavasuunnittelua vaativat alueet.

Kaavan tarkoitus on mm. ohjata kunnan
asemakaavoitusta, toimia osalla ranta-alueista rakennusluvan myöntämisen
perusteena ja ratkaista teoreettinen mitoitus haja-asutusseudulla.

Kaavoituspäällikkö Minna Penttinen on
tyytyväinen.

– On hienoa saada vihdoin kaava hyväksyttyä, ja
vielä ennen kuin valtuustokausi vaihtuu. Kaavan saatua lainvoiman Inkoon on
kokonaisuudessaan yleiskaavoitettu ja kaavat päivitettynä. Harvoissa kunnissa
on näin kattava ja hyvä yleiskaavatilanne.

Työn pitkä aikajänne tuonut omat haasteensa
mm. muuttuvan lainsäädännön ja selvitystarpeiden osalta.

– Vielä lisäksi oman haasteensa on tuonut, kun
viime vuosina samaan aikaan on ollut maakuntakaavan päivitys vireillä
Uudellamaalla. Lisäksi henkilöstö on vaihtunut useaan otteeseen työn aikana: niin
Inkoon kunnassa, konsulttitoimistossa kuin valtion virastoissa; kuten Uudenmaan
ELY-keskuksessa, Penttinen sanoo. 

Kaavan keskeisimmät vaikutukset ovat muun
muassa seuraavat:

Kaavan toteuttamisesta vastaa pääasiassa
alueen maanomistajat ja toimijat. Ensimmäisenä tulee toteutumaan Joddbölen
työpaikka-alueet. Keskustan asemakaava-alueiden arvioidaan laajenevan
ensisijaisesti Tähteläntien suuntaan Inkoon portin laajentuessa.

Valtuusto hyväksynee yleiskaavan 15.2.