Etusivu
Palvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveyskeskus
Kiireelliset tapaukset
24/7 Yhteydenotto
Takaisinsoittojärjestelmä
Suun terveydenhuolto
Päivystys
Yöpäivystys
Potilastiedon arkisto ja e-resepti
Laboratorio
Röntgen
Neuvolat
Ehkäisyneuvola
Äitiysneuvola
Lastenneuvola
Perhetyö
Rokotusohjelma
Neuvokas perhe
Kouluterveydenhuolto
Diabeteshoitaja
MBO-ryhmätoiminta
Psykiatrisen sairaanhoitaja
Fysioterapia
Apuvälinepalvelut
Asiakasmaksut
Rokotukset
Potilasturvallisuus
Hoitotakuu
Sosiaali- ja potilasasiamies
Terveysaseman vaihtaminen yli kuntarajojen
Sosiaalipalvelut
Iäkkäiden palvelut
Seniorineuvonta
Omaishoito
Päivätoiminta
Kotihoito
Kotiin annettava tuki
Asumispalvelut
Ikäihmisten neuvosto
Veteraaniasiat
Hoitotakuu vanhuspalveluissa
Opiskelijapalaute
Omavalvontasuunnitelmat
Rekisteriselosteet
Sosiaali- ja potilasasiamies
Anna palautetta
Edunvalvonta
Kotouttamisohjelma
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020
Rekisteriselosteet
Varhaiskasvatus ja opetus
Varhaiskasvatus
Kysely 2018
Varhaiskasvatusten tavoitteet
Varhaiskasvatuspaikan hakeminen
Sähköiset palvelut
Naksulan päiväkoti
Dalin päiväkoti
Degerbyn päiväkoti
Perhepäivähoito
Erityispäivähoito
Yksityinen päivähoito
Yksityisen päivähoidon tuki
Kotihoidontuki
Varhaiskasvatusmaksut
Varhaiskasvatussopimus
Varhaiskasvatustoimiston yhteystiedot
Muuta toimintaa pienille lapsille
Opetus
Esiopetus
Esikouluun ilmoittautuminen
Esiopetuksen opetussunnitelma
1. Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma
1.1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen
2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet
2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua
2.3 Arvoperusta
2.4 Oppimiskäsitys
2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa
3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri
3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa
3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa
4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet
4.1 Monipuoliset työtavat
4.2 Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena
4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet
4.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä
5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki
5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
5.2 Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana
5.3 Yleinen tuki
5.4 Tehostettu tuki
5.5 Erityinen tuki
5.6 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
6. Oppilashuolto
Kouluun ilmoittautuminen
Kyrkfjärdens skola
Degerby skola
Västankvarns skola
Merituulen koulu
Yhteystiedot
Päivittäinen työaika
Koulun toimintaperiaatteet
Koulun tapahtumakalenteri
Vanhempainyhdistys MEvy ry.
Koulurakennukseen liittyvää
Lukuvuosisuunnitelma
Källhagens skola
Järnefeltin koulu
Wilma
Opetussuunnitelma
1. Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta
1.1. Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma
1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet
1.3 Opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen
1.4 Opetussuunnitelman laatiminen Inkoossa
2. Perusopetus yleissivistyksen perustana
2.1 Arvoperusta
2.2 Oppimiskäsitys
3. Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet
3.1 Perusopetuksen tehtävä
3.2 Laaja-alainen osaaminen
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen
4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
4.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
4.2 Oppimisympäristöt ja työtavat
4.3 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
5. Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestäminen
5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä
5.2 Yhteistyö
5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
5.4 Opetuksen järjestämistapoja
5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta
6. Opetuksen arviointi
6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri
6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet
6.3 Arvioinnin kohteet
6.4 Opintojen aikainen arviointi
6.5 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät
7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
7.2 Yleinen tuki
7.3 Tehostettu tuki
7.4 Erityinen tuki
7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
8. Oppilashuolto
9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä
10. Valinnaisuus perusopetuksessa
10.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
10.2 Valinnaiset aineet
10.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät
11. Vuosiluokat 1-2
11.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
11.2 Koululaiseksi kasvaminen
11.3 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe
11.4 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2
11.5 Oppiaineet
11.5.1 Elämänkatsomustieto
11.5.2 Kuvataide
11.5.3 Käsityö
11.5.4 Liikunta
11.5.5 Matematiikka
11.5.6 Musiikki
11.5.7 Oppilaanohjaus
11.5.8 Toinen kotimainen kieli: Ruotsin kieli
11.5.9 Uskonto
11.5.10 Vieraat kielet: Englanti
11.5.11 Ympäristöoppi
11.5.12 Äidinkieli ja kirjallisuus
12. Vuosiluokat 3-6
12.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe
12.2 Oppijana kehittyminen
12.3 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe
12.4 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6
12.5 Oppiaineet
12.5.1 Elämänkatsomustieto
12.5.2 Historia
12.5.3 Kuvataide
12.5.4 Käsityö
12.5.5 Liikunta
12.5.6 Matematiikka
12.5.7 Musiikki
12.5.8 Oppilaanohjaus
12.5.9 Toinen kotimainen kieli
12.5.9.1 Ruotsin kieli, A-oppimäärä
12.5.9.2 Ruotsin kieli, B1-oppimäärä
12.5.10 Uskonto
12.5.10.1 Evankelisluterilainen uskonto
12.5.10.2 Ortodoksinen uskonto
12.5.11 Vieraat kielet
12.5.11.1 Englanti, A2
12.5.11.2 Englanti, B1
12.5.12 Yhteiskuntaoppi
12.5.13 Ympäristöoppi
12.5.14 Äidinkieli ja kirjallisuus
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta
Degerby skolan aamu- ja iltapäivätoiminta
Västankvarns skolan aamu- ja iltapäivätoiminta
Kyrkfjärdens skolan aamu- ja iltapäivätoiminta
Toimintaan hakeminen ja maksut
Toiminnan seuranta ja arviointi
Koulukuljetukset
KiVa-koulu
Työ- ja loma-ajat
Lukukausi 2018-2019
Oppilashuolto
Oppilashuollon ohjausryhmä
Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät
Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto
Vastaanottoajat
Kouluterveydenhuollon tutkimukset
Oppilashuolto
Erityisruokavaliot
Lomakkeita ja tiedotteita
Hyvää tietää
Neuvokas perhe
Koulupsykologi
Koulukuraattori
Vastaanottoajat
Kouluruoka
Erityisruokavaliot
Koulupoliisi
Sivistystoimisto
Sivistyslautakunta
Kokouspäivät
Kokouspäivät keväällä 2018
Wilma
Inkoon kansalaisopisto
Kurssille ilmoittautuminen
Lukuvuosi
Kurssiohjelma
Yleistä kursseista ja kurssimaksuista
Uudet kurssit ja ajankohtaista!
Kansalaisopiston oppilaskunta
Inkoon kuvataidekoulu
Raaseporin musiikkiopisto
Muu koulutus
Luokat 7-9
Lukiot
Ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut
Kotouttamisohjelma
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020
Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri
Tapahtumat
Inkoolaiset yhdistykset
Galleriat
Museot
Kirkot
Ystävyyskunnat
IoBio
Inkoon historia
Inkoon vaakuna
"Iloinen Inkoo"
Kirkko-olut
Tarina Hirdalin taistelusta 1008
Filmejä Inkoosta
Historialliset kuvat
Peruna
Inkoon limppu
Inkoon valssi
Kunnan nimikkokukka
Vapaa-aika
Sisäliikuntapaikat
Liikuntasalit
Kunnan punttisali
Inkoo Aktia Areena
Aquarius Sporting Club
Ulkoliikuntapaikat
Kuntorata
Heräteliikuntapaikka
Urheilukenttä
Tenniskenttä/luistinrata
Hiekkakenttä
Geokätköily
Talviliikuntapaikat
Leikkipuistot
Uimarannat
Urheiluseurat
Kansalaisopisto
Säännölliset harjoitusajat
Jokamiehenoikeus
Virkistysalueet
Kalastus
Kalastusluvat
Luontokuvia
Nuorisopalvelut
Nuorisofoorumi
Unccan
Etsivä nuorisotyö
Ihmiskuva
Työtavat
Arvopohja
Työkokeilupankki
Ohjelmaa
Nuorisotyöpaja
Nuorisoseurat ja järjestöt
Hallivuorot
Ladies´ Nights
Kirjasto
Ota yhteyttä
Kysy kirjastonhoitajalta
Näin toimii Inkoon itsepalvelukirjasto
Käyttösäännöt
Sisäänkirjautuminen
Lainaus- ja palautusautomaatit
Omat varaukset
Kaukolainat
Laina-ajat ja muistutukset
Sähköiset lomakkeet
Rekisteriselosteet
Peli- ja digitointihuone
Lukas-verkkokirjasto
E-resursseja
E-kirjat
E-lehdet
Naxos Music Library
Datero-ohjelmat
Erikoiskirjastot
Lukupiirit
Kuvat
Kokoustilat
Asuminen ja rakentaminen
Myytävät tontit
Inkoo Länsirinne
Smeds 1
Asuminen
Kuntalaistoiminta
Omakotiyhdistys
Kyläyhdistykset
Kodin kunnossapito
Nuohous
Palotarkastus
Kodin turvaopas
Auton- ja veneenpesu
Matonpesupaikka
Koirapuisto
Lemmikit taajama-alueella
Taksit ja taksiveneet
Jätehuolto ja kierrätys
Kierrätys
Vuokra-asunnot
Veneiden talvisäilytys
Eläinten suojelu ja löytöeläimet
Eläinlääkäri
Kuvagalleria
Rakentaminen
Rakennustarkastus
Lupapiste.fi – sähköinen lupapalvelu
Yleisohjeet
1. Rakennuslupaprosessi
2. Työn aloittaminen
3. Katselmukset
4. Vesi- ja jätevesiasennusten katselmukset
5. Rakennus- ja LVI-töiden tarkastusasiakirja
6. Muuta
Rakentamisen luvat
Rakennuslupa
Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
Jatkoaikalupa
Jätevesi
Jätevesijärjestelmän uusiminen
Rakentajan lomakkeet
Rakennusvalvontataksa
Rakennusjärjestys
Rakentajan linkit
Katselmukset ja tarkastukset lupaan liittyen
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kokouspäivämäärät
Rakennusjäteopas
Maa-ainesten otto
Inkoon karttapalvelu
Ympäristö
Ympäristösuojeluviranomaisen tehtävät
Ympäristönsuojelun yleiset periaatteet
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Eteläkärjen ympäristöterveys
Ilmoitukset
Tilapäinen toiminta (esim. melua)
Ruoppaus
Lannan varastointi
Leirintäalue
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
Venesatama
Pilaantuneen maan puhdistaminen
Kerätty jäte
Ympäristöluvat
Maatalouden ympäristöluvat
Ympäristövaikutusten arviointi
Jätevedet
Jätevesilaitteen valinta
Kiinteistön haltijan velvollisuudet
Poikkeukset
Liittymisvelvollisuus (vesipalvelut)
Jätehuolto ja kierrätys
Jätehuoltolautakunta
Luonnonsuojelu
Rauhoittaminen
Vesiensuojelu
Pohjavesi
Maa-aineksen ottaminen
Ruoppaus
Ilman laatu
Meluntorjunta
Jokamiehenoikeudet
Eläinlääkäri
Kaavoitus ja maankäyttö
Ajankohtainen kaavoitus
Degerbyn asemakaava
Sisäsaaristo
Manneralueiden yleiskaava
Joddbölen asemakaavamuutos
Barösundin osayleiskaava
Bergvallan ranta-asemakaava
Inkoon aseman osayleiskaava
Inkoonportin asemakaava
Torp-asemakaava ja asemakaavamuutos
Ranta-asemakaava Ängö
Myytävät tontit
Inkoon karttapalvelu
Voimassa olevia kaavoja
Westerberg asemakaava
Grönkulla-Heimgård asemakaava
Inkoon keskuspuiston asemakaava
Inkoon venesataman asemakaavamuutos
Smeds 1 asemakaava
Joddbölen asemakaava
Hälluddenin ranta-asemakaava
Kuruuddenin ranta-asemakaavamuutos
Södra Sådön ranta-asemakaava
Unican ranta-asemakaava
Solvik-Kälkö osayleiskaava
Kaavoituskatsaus
Kaavaotteiden ja -määräysten tilaaminen
Strategiat
Inkoo ilmasta – kuvia
Tekniset palvelut
Toripaikat
Puistot ja yleiset alueet
Venesatamat
Kauppasatama
Tiet ja kadut
Yksityiset tiet
Tievalaistus
Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma
Kunnan kiinteistöt
Kiinteistöjä myytävänä
Jätehuolto
Inkoon Vesi -vesihuoltolaitos
Vikailmoitukset
Liittyminen vesihuoltolaitokseen
Asiakasinfo
Taksa
Laskutusaikataulu
Veden laatu
Mittarilukemat ja kulutusseuranta
Veden kovuus
Liittymisvelvollisuus
Vikailmoitus
Inkoon karttapalvelu
Yksityiset vesiosuuskunnat
Liikenne
Kutsutaksi
Työmatkaliput
Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma
Yrittäminen
Inkoon yritykset
Perusta oma yritys
Koulutuksia yrittäjille
Yritysklinikka
Yrittäjät kertovat: Saimme apua Yritysklinikalta
Yritystohtorin viisi vihjettä
Varattavat kokoustilat
Yrittäjän linkit
"Siksi valitsimme Inkoon"
Ravintola Scola
Galleria Karaija
Rakennuskeskus 51
Lomamäen lemmikkipuisto
Viltgården
Äänipää
Termonova
Nappitiikerit
The Art of Cakes
Laserhuset
Inkoo Shipping
Kauppakeskus Strand
Eläinlääkäri Kaisa Wuorimaa
Lill-Breds
Aquarius Sporting Club
Kukkakauppa Ingå blomcenter Rosmarin
J-E Holmberg Oy Ab
Gripmarine
Eläinkonservaattori Teemu Salonen
Inkoon apteekki
Työllisyys ja kotouttaminen
Kuntouttava työtoiminta
Maahanmuutajapalvelut
Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto
Ajankohtaista
Tukioikeudet
Maataloustuki
Sähköinen tukihaku
Eläintenpidon ja eläinten pitopaikan rekisteröinti
Lomitustoiminta
Eläke- ja sukupolvenvaihdosasiat
Maatalouden ympäristönsuojelu
Lomakkeita ja hyödyllisiä linkkejä
Laki ja turvallisuus
Poliisi
Holhous, edunvalvonta
Kuluttajaneuvonta
Talous- ja velkaneuvonta
Tuomioistuimet
Rikosuhripäivystys
Ulosotto
Oikeusasiamies
Konkurssiasiamies
Tasa-arvovaltuutettu
Tietosuojavaltuutettu
Valtion asetuskokoelma – Finlex
Suomi.fi – Kansalaisen palvelut
Yleinen oikeusapu
Oikeusavustaja
Oikeusturvavakuutus
Oikeusapu ulkomaille
Yleinen edunvalvonta
Valtion oikeusaputoimistot
Meripelastus
Kuvagalleria
Asiointi ja lomakkeet
Asioi verkossa
Yhteystiedot
Kunnan info
Kokous- ja juhlatilat
Palvelumaksut
Laskutusosoitteet
Henkilötietojen käsittely
Kansalaisneuvonta
Palaute
Vikailmoitus
Inkoo lyhyesti
Väestötilastoja
Päätöksenteko
Kunnanvaltuusto
Valtuuston jäsenet
Puheenjohtajisto
Kokouspäivät
Kunnanhallitus
Jäsenet
Kokouspäivät
Lautakunnat
Keskusvaalilautakunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
Perusturvalautakunta ja sen yksilöjaosto
Tarkastuslautakunta
Vaikuttamistoimielimet
Ikäihmisten neuvosto
Vammaisneuvosto
Nuorisofoorumi
Sidonnaisuusrekisteri
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kokouskalenteri
Vaikuta
Kuntalaisvaikuttaminen
Kunnan hallinnonalat
Kunnanjohtaja
Kunnan johtoryhmä
Henkilöstö
Hallintopalvelut
Säännöt, johtosäännöt, strategiat ja kuntien väliset sopimukset
Kuntakonserni
Talous
Tilinpäätös
Talousarvio
Verot, valtionosuudet ja lainakanta
Mikä on kunta?
Päätöksenteko kunnassa
Kuntalaisen ABC
Inkoo tiedottaa
Tapahtumat
Suomi 100
100 paikkaa Inkoossa
Merituulen koulun 2B -luokan piirustukset: Lempipaikkani Inkoossa
Inkoo – vuosisata kertomuksia
Ajankohtaista
Inkoonranta 2022
Inkoon kunnan tiedoksiannot
Muut tiedoksiannot
Tarjouspyynnöt
Avoimet työpaikat
Lastentarhanopettaja (sijainen)
Koulukäynninohjaaja
Sijaisia päiväkoteihin
Sijaisia vanhuspalveluihin
Matkailu
10 syytä vierailla Inkoossa
Matkapaketit
Yövy
Syö
Shoppaile
Liikkuminen Inkoossa
Tervetuloa saaristoon
Vierassatamat
Inkoon vierassatama
Kuvagalleria
Tarinoita satamasta
Merihukka löysi kotiin
Saksalaiset purjehtijat ovat vaikuttaneita Inkoon vieraanvaraisuudesta
"Kaikki palvelut, joita venekansa tarvitsee"
Tänään turisteja, syksyllä inkoolaisia
"Me rakastamme Inkoota!"
Yksinpurjehtija sai seuraa Inkooseen
Kausi alkaa ja päättyy Inkoossa
Uimarannat
Virkistysalueet
Museot
Degerby Igor -museo
Sotilasmuseo Torpin tykit
Malmtorpin talonpoikaismuseo
Gammelgården
Fagervikin kartano
Kirkot
Inkoon kirkko
Degerbyn kirkko
Tabor-kirkko
Fagervikin kirkko
Ratsastus
Elämykset
Kuvagalleria

Viimeksi muokattu: 11.5.2015
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje