Siirry sisältöön

Eläinsuojien ympäristövalvonta

Suurin osa Inkoon eläinsuojista on hevostalleja. Niistä voi aiheutua vesiä rehevöittäviä nitraattipäästöjä.

Hevosten kasvatuksesta voi aiheutua hajuhaittoja ja päästöjä, jotka rehevöittävät vesiä. Tämä koskee myös muiden eläinten kasvatusta. Ympäristövalvonnalle on ilmoitettava mm. uuden hevossuojan perustamisesta ja lannan aumauksesta.  

Eläinsuojista ja lannan käsittelystä ja varastoinnista säädetään mm. nitraattiasetuksessa, eli valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päätösten rajoittamisesta.  

Inkoon ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava hevostallitoiminnan aloittamisesta. Lisäksi on tehtävä ilmoitus lannan aumavarastoinnista ja lannan levittämisestä marraskuussa.