Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään nähtävillä kymmenentenä päivänä kokouksesta.

Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kun niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita.


Viimeksi muokattu: 15.5.2015