Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitus

Kuntalain (410/2015) mukaan luottamushenkilöiden on annettava selvitys sidonnaisuuksistaan. Kunta pyytää kutakin luottamushenkilöä tekemään sidonnaisuusilmoituksen. Pyyntö lähetetään toimikauden alussa ja sen jälkeen säännöllisesti vuoden välein.

Lisätietoa antaa

Eija Taskinen

Hallintojohtaja

Palkkiot ja korvaukset

Verokortti lähetetään sähköisesti(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)  Kunnan Taitoalle.

Tällä lomakkeella voit hakea ansionmenetyskorvausta:

Tulosta lomake, allekirjoita ja jätä liitteineen toimielimen hallintoassistentille. 

Inkoon kunta maksaa kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset neljä kertaa vuodessa kokouspöytäkirjaan merkittyjen läsnäolotietojen perusteella.  

Luottamushenkilöt ilmoittavat toimielinten kokouksissa ko. kokoukseen liittyvän matkansa (km). Tämä lomake on tarkoitettu muihin luottamushenkilötehtävään liittyviin matkoihin.

Matkakustannuskorvaukset(siirryt toiseen palveluun)

Muita hyödyllisiä linkkejä

Tiera IT-tuki

Tieran IT-tuki auttaa numerossa 020 734 7779.

Inkoon kunnan sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Kuntalain 84.2 §:ssä säädetään siitä, keitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä
 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita
 • Kunnanjohtaja
 • Lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet
 • Toimitusjohtaja
 • Varatoimitusjohtaja
 • Hallituksen jäsenyys
 • Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys
Merkittävän varallisuuden tai muun mahdollisen sidonnaisuuden muodostavat
 • Merkittävät kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
 • Merkittävät asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
 • Kiinteistön omistus, mikäli kiinteistö sijaitsee omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu.
 • Tapauskohtaisesti maan ja metsän omistus omassa kunnassa.
 • Tapauskohtaisesti kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus.
 • Tapauskohtaisesti muiden osakkeiden omistus.
 • Tapauskohtaisesti ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset.
 • Tapauskohtaisesti merkittävä velka. Erityisesti, jos velka liittyy elinkeinotoimintaan. 
 • Tapauskohtaisesti kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esimerkiksi takaus tai vakuus.
 • Tapauskohtaisesti henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisuus ei koske
 • Ilmoitusvelvollisen läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.
 • Pelkästään oman asunnon osakkeenomistusta.