Siirry sisältöön

Esi- ja perusopetus

Inkoossa on neljä alakoulua, jotka antavat esiopetusta sekä perusopetusta luokilla 1-6. Kuudennen luokan jälkeen oppilaat jatkavat Lohjalla Virkkalassa, joko ruotsinkielisessä Källhagens skolassa tai suomenkielisessä Järnefeltin koulussa.

Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään.  Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Inkoon esi- ja perusopetuksen arvopohja

Lukuvuoden 2022- 2023 teema

Inkoon kunnan koulujen yhteinen teema lukuvuodelle 2022- 2023 on ”Yhdessä- Tillsammans”

Kaikki yhdessä