Siirry sisältöön

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituksella ohjataan maankäyttöä ja rakentamista. Kuntakaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. Kunnassa laaditaan yleiskaavoja, asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja sekä kaavamuutoksia. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta.

Kesälomat 2024:

Aija Aunio: 15.7 – 7-8
Mikael Wikström: 1.7 – 28.7 & 26.8 – 8.9
Susanna Niiranen: 8.7 – 4.8

Voimassa olevat kaavat

Täältä löydät voimassa olevat kaavat vuodesta 2015. Suurin osa voimassa olevista kaavoista löytyy myös Inkoon karttapalvelusta.

Lue lisää

Ajankohtainen kaavoitus

Täällä julkaistaan kaavat joiden valmistelu on alkanut Inkoossa.

Lue lisää

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) § 7 mukaan  kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet, kaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet, sisältö ja toteuttaminen.

Tietoa kaavoista ja kaavaotteiden ja -määräysten tilaaminen

Tietoa voimassa olevista kaavoista saa Mikael Wikströmiltä. Kaavaotteita saa tilata Susanna Niiraselta tai Mikael Wikströmiltä. Kaavaotteita ja -määräyksiä voi myös itse tulostaa Inkoon Karttapalvelusta(siirryt toiseen palveluun)

Yhteystiedot

Aija Aunio

Kaavoituspäällikkö

Mikael Wikström

Rakennusvalvontapäällikkö

Susanna Niiranen

Hallinnon sunnittelija