Siirry sisältöön

Toisen asteen koulutus

Toiselle opintoasteelle, eli lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan yhteishaussa peruskoulun päättövaiheessa. Ammatillisiin oppilaitoksiin voi hakea myös jatkuvassa haussa yhteishaun ulkopuolella ympäri vuoden.

Oppivelvollisuuden laajeneminen

Elokuussa 2021 oppivelvollisuus laajeni koko maassa. Toisen asteen opiskelu muuttui maksuttomaksi. Oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen tai siihen saakka, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Jatkossa nuorella on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Nuoren on haettava ennen peruskoulun 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa seuraavissa perusopetuksen jälkeisissä koulutuksissa:

Oppivelvollinen voi hakea koulutukseen keväisin valtakunnallisen yhteishaun tai jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Yhteishaussa samalla hakulomakkeella voi hakea sekä lukioon että ammatilliseen oppilaitokseen, enintään seitsemään eri koulutusvaihtoehtoon.

Ammatillinen koulutus

Astioiden pesu

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskellaan ammattiin. Voit suorittaa alan perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon joko lähi-, monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksella.

Inkoon lähikunnissa ja -kaupungeissa on monta ammatillista oppilaitosta.

Ammatillista koulutusta tarjoavat mm. seuraavat oppilaitokset:

Lukiot

Opiskelijat ympyrässä

Lukio on yleissivistävä koulutus, joka antaa valmiudet jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiossa opiskelija suorittaa vähintään 150 opintopistettä. Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta, ja niiden päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto.

Inkoon lähikunnissa ja -kaupungeissa on monta lukiota.