Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus

Tervetuloa Inkoon varhaiskasvatukseen! Ota yhteyttä kunnan päivähoitotoimistoon, jos lapsesi tarvitsee päivähoitopaikan tai jos sinulla on kysyttävää päivähoidosta Inkoossa.

Inkoon varhaiskasvatus siirtyy käyttämään Daisy-järjestelmää 1.8.2023 alkaen Wilman ja Pedanetin asemesta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Varhaiskasvatuksen ohjausasiakirja on ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2021” ja kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Inkoossa arvostetaan lasten luontaista uteliaisuutta ja uskotaan lasten taitoihin. Oppimiskäsitys perustuu oppimisen iloon turvallisessa ympäristössä, jossa lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat kommunikoimalla toisten ihmisten ja lähimmän ympäristön kanssa. Toimintaympäristö rakentuu lasten kanssa yhdessä, leikin merkitys on tärkeä ja se on lasten työtapa. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää, ja se perustuu luottamukseen, tasapuoliseen yhteyteen ja molemminpuoliseen arvostukseen.

Varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuslakiin (540/2018) ja valtioneuvoston asetukseen varhaiskasvatuksesta (753/2018).

Yhteystiedot

Carina Bäckroos

Hallintoassistentti

Marika Ehn

Sivistystoimenjohtaja