Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, sopimukset, eDaisy ja Varda

Inkoon lapsiperheet voivat valita päivähoitoajat ja -maksut seuraavasti:

Kuukausimaksu laskutetaan jälkikäteen ja laskun eräpäivä on seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Jos päivähoidossa on samanaikaisesti kaksi tai useampi lapsi, maksusta saa sisaralennusta. 

Päivähoitomaksu perustuu perheen yhteenlaskettuihin tuloihin ja perheen kokoon. Lisätietoa tästä alla olevassa pdf-liitteessä. Jos haluat alennusta lapsesi päivähoitomaksuun, täytä hakemus ja liitä tarvittavat liitteet (esim. palkkatodistus). Hakemusta ei tarvitse täyttää, jos perhe ei ole oikeutettu alennettuun päivähoitomaksuun. Sovitusta päivähoidosta maksetaan tällöin automaattisesti korkein maksu.   

Jos lapsi aloittaa päivähoidossa elokuussa, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton.

Maksulaskuri

Laske maksu maksulaskurilla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Yhteystiedot

Carina Bäckroos

Hallintoassistentti


Varhaiskasvatussopimus

Jokaiselle päivähoitoon osallistuvalle lapselle tehdään päivähoitosopimus. Sopimuksesta käy ilmi päivähoitoajat, esimerkiksi onko lapsi koko- vai puolipäivähoidossa. Päivähoitomaksut tarkistetaan huhtikuussa päivähoitosopimuksen pohjalta. Päivähoitopaikkaa ei tarvitse hakea uudestaan joka vuosi, mutta päivähoitosopimus tulee palauttaa vuosittain päivitetyin tiedoin. Jos päivähoidon tarpeessa ilmenee muutoksia toimintakauden aikana, muutokset voi lähettää päivähoitokansliaan milloin tahansa.

Päivähoitosopimuksen muutokset ovat aina voimassa vähintään kolme kuukautta. Kesken kauden muutoksia voi tehdä ainoastaan opintojen tai työn takia. Muutokset tulee tehdä viimeistään 14 päivää ennen uuden sopimuksen toivottua alkua. Uusi päivähoitosopimus astuu voimaan kuukauden vaihteesta.

Inkoon kunnan päivähoitopaikat siirtyvät sähköiseen hoitoaikojen ilmoittamiskäytäntöön 1.8.2023 alkaen. Tarkoituksena on sujuvoittaa hallintoa ja kyetä ennakoimaan resurssien tarve paremmin.

Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään perjantaina klo 12, puolitoista viikkoa ennen hoidon tarvetta. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä kuukausia etukäteen, ja toivommekin, että hoitoajat ilmoitetaan mahdollisimman aikaisin. Ilmoitus tehdään kaikkien lasten hoitoajoista, myös niiden, joilla on säännölliset hoitoajat (viikon voi kopioida, jos hoitoajat ovat säännölliset). Hoitoaikoja voi muuttaa perjantaihin klo 12 saakka, puolitoista viikkoa aikaisemmin. Sen jälkeen muutosanomus tehdään päivähoitopaikalle.

Linkki palveluun: eDaisy(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kuntamme/kuntayhtymämme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 5.4.2019 lähtien.

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja inkoon kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kuntamme/kuntayhtymämme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 28.11.2019 lähtien. 

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan täällä(avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätiedot: