Siirry sisältöön

Koti- ja yksityisen päivähoidon tuki

Kotihoidontukea maksetaan henkilölle, joka jää lapsen kanssa koti vanhempainvapaan jälkeen. Lisätietoja kotihoidontuesta löydät Kansaneläkelaitoksen verkkosivulta. Inkoon kunta ei maksa kuntalisää Kelan kotihoidontukea saaville.

Lue lisää Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). 

Perhevapaat

Lue lisää Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Yksityisen päivähoidon tuki

Yksityiset päivähoitovaihtoehdot ja yksityisen päivähoidon tuen kuntalisä  

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen päivähoidon. Inkoon kunta maksaa yksityisen tuen kuntalisää, ja myös Kela tukee yksityistä päivähoitoa. Tuet maksetaan suoraan päivähoidontuottajalle. Kuntalisä koskee siis vain yksityistä päivähoitoa. Inkoon kunta ei maksa kuntalisää lapsiaan kotona hoitaville, ts. hoitovapaalla oleville, jotka saavat Kelan kotihoidontukea.  

Yksityisen päivähoidon tuen kuntalisää maksetaan 1.8.2019 alkaen seuraavan taulukon mukaisesti:

Alle 3 vuotta3-6 vuotta
Päiväk./Ryhmäpäiväperhek.Päiväk./Ryhmäpäiväperhek.
enint. 20 h/v285 €/kk232 €/kk
yli 20 h/v442 €/kk353 €/kk
Esioppilaiden täydent. varh.kasv.232 €/kk
Alle 3 vuotta3-6 vuotta
PerhepäivähoitoPerhepäivähoito
enint. 20 h/v197 €/kk142 €/kk
yli 20 h/v295 €/kk203 €/kk
Esioppilaiden täydent. varh.kasv142 €/kk

Yksityisen päivähoidon kuntalisää maksetaan vain yksityisille varhaiskasvatuspalveluiden tuottajille, ei yhdistyksille tai muunlaiselle kerhotoiminnalle.

Sisaruslisä (100 €/kk) maksetaan perheen vanhimmasta lapsesta, mikäli perheellä on useampi lapsi yksityisessä päivähoidossa.

Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen lapsen päivähoidon tarpeen mukaan (alle 20 h/viikko tai yli 20 h/viikko). Heinäkuulta kuntalisää maksetaan vain niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut yksityisessä päivähoidossa.

Lapsen huoltaja hakevat yksityisen päivähoidon kuntalisää eDaisyssä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Varhaiskasvatuksen tuottajan tulee kuukausittain toimittaa raportti päivähoidossa olevista lapsista. Raportti toimitetaan sähköpostitse ja viimeistään jokaisen kuun neljäntenä päivänä. Raporttia käytetään maksun perusteena. Maksu suoritetaan arviolta 14 arkipäivän kuluessa siitä, että raportti on vastaanotettu. Sähköposti tulee lähettää osoitteisiin:

Carina Bäckroos

Hallintoassistentti

Marika Ehn

Sivistystoimenjohtaja