Siirry sisältöön

Opetussuunnitelmat ja liitteet

Paikallisella opetussuunnitelmalla on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle.Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat

Valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ovat

Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tavoitellaan oppiainerajat ylittävää osaamista. Tähän pohjautuen määritellään tavoitteet ja sisällöt sekä yhteisille oppiaineille että oppiaineita yhdistäville laaja- alaiselle osaamiselle ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille.

Valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta on laadittu Inkoon omat kuntakohtaiset opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelmat

Huom! Jos et näe alla olevien asiakirjojen PDF-versioissa sisällysluetteloa, saat sen esille asettamalla Kirjanmerkit/ Sivupaneeli -palkin näkyviin asiakirjan vasemmasta yläkulmasta.

Opetussuunnitelmia täydentävät suunnitelmat

Yläkoulujen opetussuunnitelmat