Siirry sisältöön

Poissaolot ja loma- anomukset

Jokainen poissaolo koulusta vaikuttaa oppilaan kouluun kiinnittymiseen ja oppimiseen. Koulun henkilökunnan tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä yhdessä huoltajien kanssa.

Koululaisella on oppivelvollisuus, mihin kuuluu luonnollisesti se, että lapsi käy koulussa. Tästä syystä koulusta voi olla poissa vain perustellusta syystä. Luokanopettaja ja opiskeluhuoltoryhmä seuraavat oppilaan poissaoloja aktiivisesti.

Oppilaan poistuminen koulun alueelta koulupäivän aikana ilman lupaa on turvallisuussyistä kielletty.

Lupa poissaoloon anotaan Wilmasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) löytyvällä poissaoloanomuksella.

Tutustu myös näihin:

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan sairaspoissaolosta koululle mahdollisimman pian.Ilmoituksen voi tehdä Wilman kautta, tekstiviestillä tai puhelimitse.

Terveydellisiin syihin liittyvä poissaolo voi olla myös lyhytaikainen poissaolo koulusta kesken koulupäivän terveydenhoitoon liittyen: esim. käynti lääkärissä, hammaslääkärissä, terapiassa tms. Myös näitä varten huoltaja tekee poissaoloanomuksen Wilmassa.

Jos oppilas on poissa muusta syystä, huoltaja anoo vapaata Wilman lomakkeella hyvissä ajoin ennen aiotun poissaolon alkua. Mikäli loma sijoittuu koulun työajalle, on huoltaja vastuussa koulutehtävien ohjaamisesta loman ajan.

Yksittäisten tuntien ja 1-3 päivän poissaolon myöntää luokanopettaja, 4 päivän- 2 viikon loman rehtori ja sitä pidemmät lomat sivistystoimenjohtaja.

Huoltajien toivotaan ajoittavan perheen lomamatkat koulun lomien ajalle, jolloin lapselle kertyy mahdollisimman vähän poissaolopäiviä.

Oppilaan ja/tai huoltajan tehtävänä on olla selvillä poissaoloajan kotitehtävistä ja koulussa opiskeltavista asioista. Mahdollisten kokeiden suorittamisesta on sovittava oppiainetta opettavan opettajan kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa:

Koulukunnossa- Läsnäolomalli

KouluKunnossa-läsnäolomalli on koulun henkilökunnalle, muille toimijoille sekä huoltajille suunnattu materiaali. Läsnäolomalli sisältää konkreettisia toimintaohjeita poissaolojen ennaltaehkäisemiseen sekä tilanteisiin, joissa oppilaalla on poissaoloja.

KouluKunnossa

Opetushallitus on päivittänyt niitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukuja, jotka koskevat koulujen toimintakulttuuria ja koulupoissaoloihin puuttumista sekä antanut uusia ohjeita poissaolojen ehkäisemiseen ja suunnitelmalliseen seurantaan ja puuttumiseen. Päivitykset vastaavat perusopetuslain 26. pykälän muutosta, joka tulee voimaan 1.8.2023