Siirry sisältöön

Koulukuraattori

Koulukuraattori on oppilaita, kouluja ja koteja varten. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu suuria muutoksia. Tukea voi hakea myös omaan elämään liittyvissä muissa kehitykseen ja kasvuun liittyvissä asioissa.

Mitä koulukuraattori tekee?

Koulukuraattori:

Inkoossa koulukuraattoripalvelut järjestää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Missä asioissa koulukuraattori voi auttaa?

Kuraattorin puoleen voi kääntyä kaikissa ongelmissa ja kysymyksissä. Jos koulukuraattorilla ei ole resursseja ratkaista kyseistä asiaa, hän auttaa löytämään oikean henkilön tai viranomaisen.

Oppilaat voivat kääntyä koulukuraattorin puoleen, kun he haluavat puhua huolistaan aikuisen kanssa. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin lapsiin tai perhetilanteeseen liittyvissä asioissa, kun heillä on tarvetta tukeen tai neuvontaan.

Kyseessä voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus. Kuraattori on kuitenkin lastensuojelulain 25 §:n (siirryt toiseen palveluun)mukaisesti ilmoitusvelvollinen, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka olosuhteet edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Koulukuraattori Inkoon alakouluissa:

Koulukuraattori työskentelee Inkoon kaikissa kouluissa. Koulukuraattoriin saat yhteyden myös Wilman(siirryt toiseen palveluun) kautta.

Ulla Ekblad

Koulukuraattori

Koulukuraattorit Lohjan yläkouluissa:

Koulukuraattori on tavoitettavissa kouluilla seuraavasti:

Degerby skola: maanantaisin parittomilla viikoilla

Kyrkfjärdens skola:

  • torstaisin
  • perjantaisin

Merituulen koulu:

  • tiistaisin
  • keskiviikkoisin

Västankvarns skola: Tarpeen mukaan


Vastaanottoajat noudattavat lukuvuoden työsuunnitelmaa, vastaanottoaikojen muutokset ovat mahdollisia.

Sinua voisi kiinnostaa:

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Lue lisää