Siirry sisältöön

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata mahdollisimman terve kasvu ja kehitys kaikille lapsille ja nuorille, edistää terveitä elämäntapoja sekä luoda perusta terveelle aikuisuudelle.

Mitä kouluterveydenhuolto on?

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat:

Inkoossa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kouluterveydenhuolto on yleistä terveydenhuoltoa lapsille ja nuorille, ja se kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan. Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle, ja yhteistyötä tehdään vanhempien ja opiskeluhuollon kanssa.

Koulu ja opiskeluterveydenhuolto on pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää palvelua, joka tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua, kehitystä ja opiskelukykyä.

Tutuin työmuotomme on oppilaiden ja vanhempien tapaaminen vastaanotolla vuosittaisissa terveystarkastuksissa. Erillistä kutsua ei tarvitse odottaa, vaan voitte aina varata ajan. Voitte myös varata ajan tai olla puhelimitse yhteydessä, jos teillä on huolta tai kysymyksiä oppilaan terveydestä tai hyvinvoinnista.

Sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon. Äkilliset- ja pitkäaikaissairaudet sekä vapaa-ajalla tapahtuneet tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtäviin ei kuulu arvioida eikä hoitaa äkillisesti sairastuneita. Sairasta lasta/nuorta ei tule lähettää kouluun. Emme kirjoita oppilaille /opiskelijoille sairaslomatodistuksia, vaan sen tekee hoitava taho. Koululaisten ja opiskelijoiden sairauslomatodistukset saa terveyskeskuksesta.

Terveyttä koskevat asiakirjat

Salassapitomääräysten takia kouluterveydenhuollolla ei välttämättä ole käytettävissä koululle jätettyjä asiakirjoja, sillä koulu kuuluu sivistystoimen ja kouluterveydenhuolto sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. Tämän vuoksi on toivottavaa, että huoltajat toimittavat oppilaan terveyttä koskevat asiakirjat myös kouluterveydenhuoltoon.

Terveydenhuollon tiedot oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavista sairauksista, niiden hoidosta ja kuntoutustoimenpiteistä tulee aina olla ajantasalla. On toivottavaa, että huoltajat ilmoittavat aina terveydenhuoltoon lapsen terveydessä tapahtuvista muutoksista, muualla saaduista rokotuksista ja rokotuksiin vaikuttavista terveydellisistä esteistä.

Kouluterveydenhoitaja Inkoon alakouluissa:

Kouluterveydenhuoltoa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä suoraan kouluterveydenhoitajaan tai hoitoyksikön päällikköön.

Jenny Rosenqvist

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitajat yläkouluissa:

Tutustu myös näihin:

Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa kouluilla seuraavasti: 

  • Degerby skola: perjantaisin
  • Kyrkfjärdens skola: keskiviikkoisin ja torstaisin
  • Merituulen koulu: maanantaisin ja tiistaisin
  • Västankvarns skola: kerran kuukaudessa perjantaina

Vastaanottoajat noudattavat lukuvuoden työsuunnitelmaa, muutokset ovat mahdollisia.

On tärkeää, että luokanopettajaan/luokanvalvojaan ollaan yhteydessä, jos lapsella on perussairaus, josta koulun on tarpeellista tietää. Mahdollinen
koulupäivän aikana tapahtuva lääkitys toteutetaan koulun ja huoltajien välisen sopimuksen mukaisesti. Oppilas vastaa itsenäisesti tai koulun henkilökunnan avustuksella koulupäivän aikaisesta lääkityksestään. On huoltajien vastuulla pitää koulu ajan tasalla lapsen sairaudesta, hoidosta ja lääkityksestä. Akuuttien tilanteiden lääkkeet säilytetään koulussa koulun ja huoltajien välisen sopimuksen mukaisesti.

Terveydenhoitaja ja/tai koululääkäri tapaavat oppilaan vuosittain tehtävien terveystarkastuksien yhteydessä ja tarvittaessa myös useammin. Huoltajille ja oppilaille lähetetään ilmoitus terveystarkastuksista koulujen sähköisen Wilma-järjestelmän kautta. Huoltajilla on halutessaan mahdollisuus osallistua kaikkiin terveystarkastuksiin.

Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. On myös tärkeää, että oppilaalla on mahdollisuus keskustella omista asioistaan ja terveyteen liittyvistä ajatuksista ja mahdollisista huolista. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia.  

Laaja terveystarkastus 1.,5.- ja 8.- vuosiluokan oppilaille

Laajaan terveystarkastukseen osallistuu kouluterveydenhoitajan/koululääkärin lisäksi oppilaan huoltajat. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu myös kysymyslomake niin oppilaalle, huoltajille kuin luokanopettajalle. Terveystarkastukset järjestetään pääsiassa klo 8-16 välillä kulloinkin kyseessä olevassa koulussa.

1. luokan oppilaat kutsutaan terveystarkastukseen kesällä ennen koulunkäynnin aloittamista. Lääkärintarkastus tehdään 1. luokan keväällä. Tämä terveystarkastus yhteistyössä koulukuraattorin kanssa.

Lue lisää kouluterveydenhuollosta sekä kouluterveydenhuollon tutkimuksista ikäryhmittäin:

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet ovat maksuttomia. Ne annetaan koululaisille kouluterveydenhuollossa.

Alle 18- vuotiaille suun hoito on maksutonta.

Suun terveydenhuolto kutsuu 1., 3., 5. – ja 8.- vuosiluokan oppilaat määräaikaistarkastukseen. Tarvittaessa useammin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Suun terveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti koulupäivän aikana. Alakoululaiset käyvät Inkoon hammashoitolassa ja yläkoululaiset Lohjalla.

Oppilaalle järjestetään suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Määräaikaistarkastuksen tekee hammaslääkäri tai suuhygienisti. Lisäksi tehdään tarvittaessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia ja erikoisalakohtaisia suun tutkimuksia.

Lisätietoa suun terveystarkastuksista
Inkoon suun terveydenhuolto (alakoulut)

Inkoossa suun terveydenhuollon palvelut järjestää Länsi- Uudenmaan hyvinvointialue.

Lohjan suun terveydenhuolto (yläkoulut)

Erityisruokavaliot

Koulun varsinaisesta ruokalistasta poikkeavaa ruokaa voidaan tarjota joko terveydellisistä, eettisistä tai uskonnollisista syistä.

Lue lisää