Siirry sisältöön

Kouluterveys ja hyvinvointi, oppimisen tuki

Koulutyön käytännön järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.

Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, opiskeluhuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus.

Tutustu myös näihin:

Tukea Vantaan koulussa tapahtuneen herättämään ahdistukseen

Hyvinvointialueemme koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työntekijät sekä opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit ovat valmiina tukemaan oppilaita, perheitä ja koulujen henkilökuntaa jos tapahtuma järkyttää ja tarvitset keskusteluapua.

Luvn.fi

Hyvinvointilautakunta on varannut varoja tukeakseen lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajantoimintaan lukuvuonna 2023-24

Tukea myönnetään taloudellisista tai sosiaalisista olosuhteista johtuen ja tuki on korkeintaan 100 €/lukuvuosi 2023-24/myönnetty tuki. …

Lue lisää