Siirry sisältöön

Koulupsykologi

Koulupsykologi työskentelee yksittäisten oppilaiden, heidän perheidensä ja opettajien kanssa luodakseen hyvät edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille ja oppimiselle kouluissa.

Mitä koulupsykologi tekee?

Koulupsykologi työskentelee läheisessä yhteistyössä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. 

Koulupsykologi:

Inkoossa koulupsykologipalvelut järjestää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Missä asioissa koulupsykologi voi auttaa?

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin ja esittää kysymyksiä lapsen kehityksestä, oppimisesta, suhteista tai käytöksestä.

Koulupsykologilla on vaitiolovelvollisuus. Koulupsykologi on kuitenkin lastensuojelulain 25 §:n mukaisesti ilmoitusvelvollinen, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka olosuhteet edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Mirjami Karttunen

Koulupsykologi, Merituulen koulu

Koulupsykologi on tavoitettavissa kouluilla seuraavasti:

Degerby skola: keskiviikkoisin (Annika Tuomi)

Kyrkfjärdens skola: torstaisin (Annika Tuomi)

Merituulen koulu: maanantaisin (Mirjami Karttunen)

Västankvarns skola: tarpeen mukaan (Annika Tuomi)

Vastaanottoajat noudattavat lukuvuoden työsuunnitelmaa, vastaanottoaikojen muutokset ovat mahdollisia.

Sinua voisi kiinnostaa:

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Lue lisää