Siirry sisältöön

Lautakunnat

Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallinnonalakohtaisesta lainsäädännöstä ja tehtävistä. Yksityiskohtaisesti tehtävät ja toimivalta määritellään kunkin toimielimen kohdalla Inkoon kunnan hallintosäännössä.

Lautakunnat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat suljettuja. Kunnanhallitus on nimennyt edustajansa kuhunkin lautakuntaan. Valtuusto valitsee lautakunnan/jaoksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@inkoo.fi

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuusto valitsee enintään kuudeksi tilikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö).

 • Puheenjohtaja Eivor Björklöf
 • Varapuheenjohtaja Elina Ahde
 • Margita Nylander
 • Tom Backman
 • Timo Kallio
Varajäsenet
 • Irene Kvarnström
 • Rannvi Wallen
 • Lena Selén
 • Waldemar Kvarnström
 • Harri Sane

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta.

 • Puheenjohtaja Jarno Niemi
 • Varapuheenjohtaja Jari Wetterstrand
 • Gunn-Viv Glad-Jugner 
 • Elina Hatakka
 • Toni Korhonen
Varajäsenet
 • Britt-Marie Fagerström
 • Anne Ek
 • Charlotte Wieliczko-Krutkiewicz
 • Jari Kivirinta
 • Mikaela Albäck

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kaikkien eri ikäryhmiin kuuluvien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen.

 • Puheenjohtaja Marie Bergman-Auvinen
 • Varapuheenjohtaja Annette Lindholm
 • Annika Holmström
 • Jojje Öberg
 • Tom Backman
 • Anu Harttunen-Rytkönen
 • Rasmus Sulonen
 • Gun-Viv Glad Jungner
 • Jari Kivirinta
Varajäsenet
 • Tanja Ljungqvist
 • Patricia Grönholm
 • Johanna Hildén
 • Glenn Hagman
 • Hans-Anders Unnérus
 • Sanna Lindholm
 • Timo Kallio
 • Jenni Rantanen
 • Toni Korhonen

 • 31.1.
 • 28.2.
 • 27.3.
 • 10.4. ylimääräinen
 • 8.5.
 • 29.5.
 • 19.6.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa kasvatuksen ja opetuksen toimialaa.

 • Puheenjohtaja Annika Wide
 • Varapuheenjohtaja Sari Wilhola
 • Tuomas Bergström
 • Waldermar Kvarnström
 • Annette Lindholm
 • Petri Nyberg
 • Mika Rytkönen
 • Patricia Wessman
 • Vivann Westermark
Varajäsenet
 • Peter Silverbrand
 • Anna Sane
 • Jooa Rissanen
 • Matti Eklund
 • Johanna Hildén
 • Jenni Rantanen
 • Frans Wilhola
 • Patricia Grönholm
 • Jessica McQuade


 • Puheenjohtaja Annette Lindholm
 • Varapuheenjohtaja Annika Holmström
 • Christel Abborre
 • Peter Silfverbrand
 • Tor-Erik Portman
Varajäsenet
 • Johanna Hildén
 • Jessica McQuade
 • Mikko Järvi
 • Waldemar Kvarnström
 • Gun-Viv Glad-Jungner

 • Puheenjohtaja Sari Wilhola
 • Varapuheenjohtaja Anna Sane
 • Matti Eklund
 • Niina Holmström
 • Toni Korhonen
Varajäsenet
 • Mika Rytkönen
 • Jenni Kainulainen
 • Henna Kvarnström
 • Kimmo Lassander
 • Jari Kivirinta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii kaavoitus-, rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana valvontaviranomaisena ja hoitaa eri laeissa kunnalle määrätyt kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät.

 • Puheenjohtaja Karl Åberg
 • Varapuheenjohtaja Kristian Westerholm
 • Ingrid Träskman
 • Mikael Rehnberg 
 • Irene Kvarnström
 • Ulla Gunnarsson
 • Kimmo Lassander
 • Lotte Maasalo
 • Jari Kivirinta
Varajäsenet
 • Bjarne Örnmark
 • Tom Backman
 • Viviann Westermark
 • Gustav Holmbom
 • Lena Selén
 • Hannu Pesonen
 • Anne Ek
 • Rannvi Wallen
 • Toni Korhonen

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä näihin liittyvistä suunnittelu- ja hankintatehtävistä.

 • Puheenjohtaja Kaj Karlstedt
 • Varapuheenjohtaja Toni Korhonen
 • Patricia Grönholm
 • Lena Selén
 • Glenn Hagman
 • Marie Bergman-Auvinen
 • Harri Sane
 • Anne Ek
 • Mikko Järvi
Varajäsenet
 • Annette Lindholm
 • Jari Kiviranta
 • Johanna Hildén
 • Irene Kvarnström
 • Jojje Öberg
 • Ingrid Träskman
 • Mika Rytkönen
 • Tor-Erik Portman
 • Tuomas Bergström

23.4.

14.5.

11.6.