Siirry sisältöön

EUROPARLAMENTTIVAALIT INKOOSSA 26.5.2019

EHDOKASLISTOJEN
YHDISTELMÄ

on nähtävänä kunnan
ilmoitustaululla, kirjastossa ja kotisivuilla sekä saatavissa kunnantalolta
toimistoaikana.

ÄÄNESTYSALUEET JA
ÄÄNESTYSPAIKAT

1.    
Barösund-Fagervik: Nuorisoseurantalo
Walhalla, Valhallantie 15

2.    
Degerby: Degerbyn
koulu, Päivöläntie 1

3.    
Kirkonkylä: Kunnantalo/Kirjasto
Rantatie 2

4.    
Tähtelä-Päivölä: Nuorisoseurantalo
Ingbohed, Tähteläntie 387

5.    
Västankvarn-Johannesberg: Västankvarnin koulu, Västankvarnintie
399

 

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 ja jatkuu
keskeytyksettä klo 20.00 asti.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys tapahtuu 15.5-21.5.2019 välisenä aikana Inkoon kunnassa
Kunnantalon kirjastossa. Osoite: Rantatie 2

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

arkisin klo 9.00 – 18.00               

lauantai ja sunnuntai klo
10.00 – 14.00               

Lähempiä tietoja antaa vaalitoimitsija ennakkoäänestyspaikalla.

KOTIÄÄNESTYS JA
ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSESSA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka
on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen koti
kunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa
samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu
omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan
kanssa omaishoitosopimuksen, saa 
äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä
keskusvaalilauta-

Kunnalle viimeistään 14.5.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä
äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta,
PL 6 10211 Inkoo, tai puhelimitse, puh. 050 380 7802.  Lomaketta, jolla
ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja kunnantalon
neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta

https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Laitosäänestys järjestetään Vaahteramäessä.

Jokainen äänestäjä on tarpeen vaatiessa velvollinen
todistamaan henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksen tai muun vastaavan
valokuvalla varustetun asiakirjan avulla.
 Lähimmältä
poliisilaitokselta voi hakea maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten
annettavan henkilökortin. Tähän tarvitaan kaksi passikuvaa.

Inkoossa 8.5.2019

Inkoon
keskusvaalilautakunta