Siirry sisältöön

Siuntio ja Inkoo pohtivat yhdessä työllistämisratkaisuja

Siuntion
ja Inkoot työllisuusluvut ovat läntisen Uudenmaan parhaita. Kunnat tiedostavat
kuitenkin tilanteen kustannusvaikutukset ja haasteet. Näistä kokoonnuttiin
keskustelemaan kuntien virkamiesten yhteisessä tapaamisessa.
Tilannekartoituksen lisäksi tapaamisen ryhmätöissä pohdittiin työllisyyden
edistämiseen liittyviä yhteistyökeinoja ja prosesseja.

Työttömiä
työhakijoita oli maaliskuussa Uudenmaan TE-keskuksen tilastojen mukaan Siuntiossa
5,6 % ja Inkoossa 5,7 % työvoimasta. Molemmissa kunnissa korostuu yli
50-vuotiaiden osuus työttömissä. Siuntiossa heitä oli maaliskuussa 2,6 % ja
Inkoossa 2,8 %. Nuorisotyöttömyys on molemmissa kunnissa alhainen (Siuntio 0,3
% ja Inkoo 0,4 %). Pitkäaikaistyöttömiä on kummassakin kunnassa n. 2 %
työvoimasta. Avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa Siuntiossa 53 ja Inkoossa 38.

– Vaikka
tilanne on nyt hyvä, on molemmissa kunnissa aito halu parantaa tilannetta
entisestään. Haemme kuntien välisellä yhteistyöllä uusia ratkaisuja kuntien
sisäisen yhteistoiminnan lisäksi. Pieninä kuntina olemme toiminnoissamme
joustavia ja tarjoudummekin innokkaiksi kokeilijoiksi esimerkiksi TE-keskuksen
uusille hankkeille, toteaa Siuntion sivistysjohtaja Jukka Pietinen.

– Meillä
on syvä huoli syrjäytymisen lisääntymisestä. Lisäksi työllistämisen sakkomaksut
rasittavat kuntien talouksia. Ne rahat käytettäisiin mieluummin työttömien
työllistämiseen.

Työllistämisasioiden
teemapäivän osallistujat saivat aluksi kattavat esitykset Uudenmaan TE-toimiston
palveluista, Kelan kuntoutustoiminnasta sekä Novago Yrityskehitys Oy:n
Rekrytoinnilla Hyvinvointia –projektista.

F-O Hägglund

Frank-OIe
Hägglund esitteli teemapäivän osallistujille Uudenmaan TE-toimiston palveluja. Kuva: Siuntion kunta

Iltapäivän
ryhmätöissä pohdittiin konkreettisia keinoja edistää työllisyyttä kuntien
välisellä yhteistyöllä. Suunnittelu jatkuu Siuntion ja Inkoon yhteisessä työllistämisasioita
kehittävässä työryhmässä, joka valmistelee toimenpiteitä edelleen kuntien
johtoryhmille. Vastaavia yhteisiä kokoontumisia päätettiin pitää jatkossakin.