Siirry sisältöön

Inkoonrannan asemakaava hyväksytty – mahdollistaa yli 200 uutta asukasta Inkoon keskustaan

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan keskustaan sijoittuvan Inkoonrannan asemakaavan kokouksessaan 
3.6. 

Uusi asemakaava mahdollistaa noin 100 uuden asunnon rakentamisen, mikä tarkoittaa yli 200 uutta 
asukasta Inkoon keskustaan. Uudet korttelialueet sijoitetaan rannan suuntaisen uuden kadun, 
Kapteenintien molemmin puolin. Kadun pohjoispuoli on varattu 3-4-kerroksisille asuinkerrostaloille ja 
eteläpuolelle enintään 2-kerroksisille pientaloille. Uusille liiketiloille on varattu paikkoja torin 
läheisyyteen. 

Inkoonranta mereltä päin.

Näkymä mereltä Inkoonrantaa päin. 

Myös pienvenesataman ja torin alueilla asemakaavaa on uudistettu. Satama-alue joen itäpuolella 
pienenee sekä maa- että vesialueella. Nykyinen talvisäilytysalue varataan liiketiloille ja asunnoille ja 
ranta rakennetaan oleskelualueeksi jatkamalla ponttilaituria aina aallonmurtajalle asti. 
Satamayhtiö tulee lisäämään venepaikkojen määrää joen länsipuolella huomattavasti, noin 600 
venepaikkaan. Inkoonrannan noin 300 venepaikasta merkittävä osa varataan alueen uusille asukkaille 
sekä vierasvenesatamalle. Tällöin suurin osa muun muassa mökinomistajien venepaikoista tulee 
tulevaisuudessa sijaitsemaan länsipuolella. 

Havainnekuva joen länsipuolen siluetista. 
Satamakokonaisuuden suunnittelemiseksi myös joen länsipuoleisen alueen asemakaavaa on 
muutettu. Länsipuoleista aluetta kehitetään myös kiinteämmäksi osaksi keskustaa sallimalla muun 
muassa palvelujen rakentaminen jokivarteen matkailijoille sekä asuntojen rakentaminen Ulappatien 
länsipuolella. Sillan ylittävän liikenteen lisääntymisen vuoksi sillan kupeeseen on varattu paikka 
uudelle kevytliikennesillalle. Kirkonkylän satama- niminen asemakaavamuutos hyväksyttiin samassa 
kunnanvaltuuston kokouksessa 3.6. 
Asemakaavamuutokset parantavat edellytyksiä ranta-alueiden virkistyskäyttöön. Kaavat 
mahdollistavat rantaraitin rakentamisen Katajanokalta Lilluddenille sekä pienimuotoisten oleskelu- ja 
liikuntapaikkojen toteuttamisen rantaraitin varrelle. 
Inkoonrannan yleiskatsaus

Yleiskuva suunnittelualueesta. 
Asemakaavojen toteuttaminen käynnistyy tarkempien katu-, tori- ja puistosuunnitelmien laatimisella 
kaavan saatua lainvoiman. Tavoitteena on käynnistää katurakentaminen keväällä 2020. Osuuskunta 
Suomen asuntomessut järjestää alueella asuntomessutapahtuman kesällä 2022. 
 
 
Lisätietoa: 
www.inkoo.fi tai vt. yhdyskuntatekninen johtaja Aija Aunio, +358 50 349 8949, aija.aunio(at)inga.fi