Siirry sisältöön

Valtio tukee Route 51 -älytiehankkeen esiselvitystä

Valtio on myöntänyt 60 000 euron avustuksen esiselvitykselle jonka tavoitteena on tarkastella 
mahdollisen älytiehankkeen edellytyksiä kantatie 51:llä. Konsepti esiteltiin yhteistyökumppaneille 
Inkoon Barösundissa viime viikolla. 

Route 51 (2)

Route 51 on konsepti, jossa Inkoon alueen toimijat ovat suunnitelleet kantatie 51:n kehittämistä 
älyliikenteen teknologioiden ja palvelujen ”älytie-ekosysteemiksi”. Aktiivisina toimijoina ovat olleet 
mm. Inkoon kunta, Karjaan puhelin, Tammisaaren energia ja Destia. Väylä, ITMF (Intelligent Traffic 
Management Finland) ja Traficom (Liikenne- ja viestintävirasto) ovat valtakunnallisina viranomaisina 
tukemassa ja kehittämässä konseptia eteenpäin esiselvitysten, kokeilujen koordinoinnin sekä 
tiedonkeruun ja jakamisen kautta. 

Lisäksi Nokia Oyj on kiinnostunut konseptin tarjoamasta mahdollisuudesta 5G-verkkoon perustuvan 
ekosysteemin luomisessa ja testaamisessa. 
 
Konseptia on keskustelujen pohjalta laajennettu kattamaan koko eteläisen Länsi-Uudenmaan 
liikennekäytävä kantatietä 51 Kirkkonummelta Karjaalle ja sieltä edelleen valtatie 25:ttä Hankoon. 
 
Valtio on myöntänyt 60 000 euron avustuksen konseptin esiselvitystyöhön. Tarjottavan esiselvityksen 
tavoitteena on kartoittaa liikennekäytävän ekosysteemisiä mahdollisuuksia älyliikenteen 
kehittämisessä. Esiselvitys toteutetaan osana Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 5G 
Momentum -ekosysteemiä, jonka tehtävänä on edistää innovatiivisia 5G-palvelukokeiluja. 

Esiselvityksen tulosten perusteella julkiset toimijat Väylä, Traficom ja ITMF voivat tehdä perustellun 
päätöksen mahdollisesta osallistumisestaan Route 51 -konseptin jatkokehittämiseen. Päätöksen 
kriteereinä ovat liikenneturvallisuuden, logistisen ketjun tehokkuuden sekä liikenteen automaation 
edistämisen kannalta positiiviset vaikutukset sekä mahdollisuus toimivan ja pysyvän ekosysteemin 
muodostamiseen. 

Lisätietoja: 

Inkoon kunta, Robert Nyman, Kunnanjohtaja, +358 40 149 3762, robert.nyman(at)inga.fi 

Inkoon kunta, Henrik Wickström, K-hallituksen pj, +358 44 555 3885, henrik.wickstrom(at)inga.fi 

Ekenäs Energi, Frank Hoverfelt tj, +358 19 289 2401, frank.hoverfelt(at)ekenasenergi.fi 

Karis Telefon, Henrik Ekblom tj, +358 44 744 0420, henrik.ekblom(at)ktab.fi 

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/5g-momentum-ekosysteemi-vie-suomea-
karkimaaksi
 

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/5g-momentumin-edistamat-hankkeet