Siirry sisältöön

Kunnanhalltus keskusteli muun muassa Inkoorannasta ja Inkoonportista

Inkoonportti, havainnekuva.

Kunnanhallitus kokoontui maanataina. Listalla oli monta kiinnostavaa hanketta, muun muassa Inkoonranta. 

Inkoonrannan
asemakaava on ollut lainvoimainen elokuun 2019 alusta lähtien. Maan myynnin
aloittamisen yhtenä edellytyksenä on ollut valmis kaava.

Maan myynnin
järjestystä on tarkennettu lähtökohdalla, että merkittävä osa kauppahinnasta on
maksettu ennen kuin kunta aloittaa infran rakentamisen alueella.

Infran
suunnittelutyö jatkuu vielä koko syksyn 2019. Infran kustannusten lopulliset
laskelmat valmistuvat siten vasta vuoden vaihteessa.

Tarkempien nyt
tehtyjen laskelmien perusteella, alueen infran investointikustannusten
arvioidaan olevan noin 3 800 000 €. Arvioidut kustannukset kattavat myös
laiturin reunan rakentamisen, jonka arvioidut kustannukset ovat nousseet noin
700 000 € alkuperäisestä arviosta. Yhteenlasketut
tulot liittymismaksuineen ovat noin 2 460 000 €. Tämä edellyttää kaikkien
rakennusoikeuksien hyödyntämistä.

Inkoon
keskustakehitys Oy:n (Marcus Gröbholm) ja kunnan välisten neuvottelujen aikana on päätetty
esittää, että alueiden myynti jaettaisiin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä
vaiheessa myytäisiin suurin osa alueesta, jotta tällä tavoin voidaan varmistaa,
että kunta saa merkittävän osan tuloista (noin 74 %) ja siten alueen infran
rakentamisen voi aloittaa.

Taloudelliset
vaikutukset kunnalle olisivat tulot kiinteistömyynnistä, yhteensä 2 059 173 € sekä
tulot liittymismaksuista yms., arviolta noin 400 000 € kun koko alue on
rakennettu valmiiksi. Päätöksen kautta
kunta sitoutuu toteuttamaan koko alueen infrastruktuurin. Infran toteuttamisen
arvioidaan maksavan yhteensä noin 3 800 000 €.

Kunnanhallitus
kävi lähetekeskustelun asiasta. Asia tulee aikanaan kunnanvaltuustoon.

Kunnanhallitus
päätti ehdottaa että kunnanvaltuusto hyväksyy Inkoonportin ensimmäisen vaiheen
asemakaavan. Inkoonportin ensimmäisen vaiheen asemakaavan suunnittelualue
käsittää kantatien 51 pohjoispuolisen alueen Tähteläntien itäpuolella. Alueelle
osoitetaan 8 kpl noin 3 000 – 6 000 neliön suuruisia yritystontteja, joille voidaan
rakentaa toimitilarakennuksia, kuten toimistorakennuksia tai ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueen rakennusoikeus on
yhteensä TKY-kortteleilla 15 439 kerrosneliömetriä. Kunkin tontin rakennetusta
kerrosalasta 10 % saa käyttää toimintaan liittyviä pääkäyttötarkoitukseen
liittyvää muun kuin keskustahakuisen kaupan myymälä- ja muita siihen
verrattavia tiloja varten. Tällaisen tilan huoneistoala saa olla enintään 200 neliömetriä. Päivittäistavarakauppaa ei sallita. Lisäksi kaavassa osoitetaan peltoalue,
jolla maisema tulee säilyttää avoimena. Peltoalue toimii myös hulevesien
viivytysalueena.

Kunnanhallitus
käsitteli neljä eri sopimusehdotusta kaavoituksen käynnistämiseksi Joddbölen
alueella. Maanomistajat alueella ovat Inkoo Shipping, Fortum Power and Heat
sekä Rudus. Maanomistajina he maksavat kaavoitustyön kustannukset. Kaikki
ehdotukset hyväksyttiin.

Kopparnäs-Störsvikin
virkistysalueen kehittämissuunnitelma on puhuttanut paljon kuntalaisia ja
etenkin Degerbyn kyläläisiä. Eniten huolta on tullut alueen
liikennejärjestelyistä ja opastuskeskuksen sijoittamisesta alueelle.
Kunnanhallitus päätti lausunnostaan 26.8. Lausunto ottaa kantaa suunnitelmaan
maankäytännöllisin perspektiivein, alleviivaten että voimassa oleva Kopparnäs
yleiskaava ohjaa alueen infran ja maankäytön rakennetta.