Siirry sisältöön

Hallitus käsitteli maanantaina tärkeitä asioita kuten Inkoonrantaa ja harrastuseteleitä

Kunnanhallitus kokoontoui maanataina. Kokouksessa käsiteltiin sekä taloutta että eri hankkeita. 

Kunta aloittaa nyt Inkoonrannan alueen myynnin
Inkoon Keskustakehitys Oy:lle. Hallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
myynti toteutetaan kolmessa vaiheessa. Tämän lisäksi hallitus ehdottaa
valtuustolle, että se hyväksyy esisopimusehdotukset sekä kauppakirjat ja että
kunnanjohtaja valtuutetaan toteuttaman sopimusten mukaiset kaupat. Tavoitteena
on aloittaa infran rakentaminen keväällä. Kyseessä on 3,8 miljoonan
investointi. Kiinteistömyynnin tulot ovat runsaat 2 miljoonaa euroa ja alueen
rakentamisen valmistuttua liittymismaksutulojen sekä muiden samantapaisten
tulojen arvioidaan olevan reilu 400 000 euroa. Hanke on aikataulussaan.

Osavuosikatsaus ajanjaksolta tammi–kesäkuu
2019 on valmistunut. Tammi-kesäkuun tulos on noin -937 000 €.
Toimintavuoden 2019 tulos olisi tämän hetkisten tietojen mukaan noin
-1 036 000 euroa. Heikko tulosennuste riippuu pääosin siitä, että
kunnallisverojen tuloennusteet ovat laskeneet ja että erikoissairaanhoidon ja
sosiaalipalveluiden kustannukset ovat arvioitua suuremmat. HUS:in ennusteen
mukaan erikoissairaanhoidon lisäkustannus on Inkoon osalta yhteensä noin
500 000 euroa. Sosiaalipalvelut ylittivät talousarvion noin 100 000 €
ensimmäisen puolen vuoden aikana. Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi ja
päätti, että teknisen lautakunnan tulee tarkistaa investointitilanne ja laatia
ehdotus tarpeellisista muutoksista investointibudjettiin. Perusturvalautakunnan
tulee tehdä perusteellisempi analyysi siitä, miksi terveydenhuollon
kustannukset ovat nousseet.

Noin 3 hehtaarin alue Bergvalla-kiinteistöstä
myydään. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan toteuttamaan
Bergvalla-kiinteistön määräalan myynnin esisopimuksen ja kauppakirjan
mukaisesti siten, että ostaja Ossi-Matti Nieminen voi hakea tarvittavia
poikkeuslupia korkeatasoisten vuokramökkien rakentamiseksi. Ajatus on edistää
Inkoon matkailualaa kunnan strategian mukaisesti.

Lapsia ja nuoria ajatellen hyvä uutinen on,
että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että inkoolaisille
6-17-vuotiaille lapsille ja nuorille voidaan myöntää harrastusseteli, jonka
arvo on 70 euroa/lapsi/toimintakausi. Lasten ja nuorten harrastussetelien myötä
pienituloisten perheiden lapset voisivat paremmin hyötyä kunnan
vapaa-ajanmahdollisuuksista.

Valmistelun ehdotuksesta poiketen,
Wilhelmsdalin kunnostusta halutaan jatkaa. Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että hankkeelle Kunnantalo varatusta 350 000 euron
investointimäärärahasta siirretään 200 000 euroa hankkeelle Wilhelmsdal.
Äänestystulos oli 8-0. Yksi jäsen pidättäytyi äänestämästä. Talon käyttöä
koskeva ehdotus tulee esittää kunnanhallitukselle marraskuussa 2019.

Hallitus äänesti myös valtuuston kokousten
videoimisesta. Äänin kuusi vastaan kolme päätettiin, ettei asia johda
toimenpiteisiin. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan, kokouksia olisi videoitu
tulevan vuoden alusta lähtien.