Siirry sisältöön

Kielikylpy ja vinkkipalkkio hallituksen asialistalla

Kunnanhallituksen maanantain kokouksessa
käsiteltiin muun muassa useampi aloite sekä toimenpiteitä rekrytoinnin
helpottamiseksi.

Kunnanhallitus päätti, että 1.11. lähtien
kunnassa otetaan käyttöön vinkkipalkkio rekrytointiin johtaneesta vinkistä, kun
kyseessä on vakinainen tai yli puolen vuoden pituinen määräaikainen tehtävä.
Vinkkipalkkio on 250 euroa.

Kokemus on osoittanut, että perinteiset
rekrytointimenetelmät eivät välttämättä enää riitä, vaan tarvitaan uusia tapoja
parhaiden tekijöiden löytämiseen. Siksi kunta voisi rohkaista työntekijöitään
suosittelemaan mahdollisia työntekijöitä maksamalla vinkkipalkkion
rekrytointiin johtaneesta vinkistä.

Kunnanhallitus päätti myydä yritystontin
osoitteessa Leppäkerttu 6 hintaan 25 000 €. Tontin pinta-ala on 2 325
neliömetriä. Kyseessä on viimeinen vapaa yritystontti keskustassa. Lisää yritystontteja suunnitellaan Inkoonportti-hankkeen yhteydessä.

Kunnanvaltuustolle jätettiin 16.9. aloite
kielikylpytoiminnan aloittamisesta varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa. Aloitteen
on allekirjoittanut kaksikymmentä valtuutettua, Maria Isoaho ensimmäisenä
allekirjoittajana. He haluavat, että kunta selvittää kielikylpytoiminnan
aloittamista varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa siten että kielikylpykielinä
olisivat sekä suomi että ruotsi. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.

Kunnanvaltuustolle jätettiin 16.9.
yhdeksäntoista valtuutetun allekirjoittama aloite, jonka ensimmäisenä
allekirjoittajana on Helen Selén. Aloitteessa todetaan, että veden saanti on välttämätöntä,
mikäli kunta tähtää kasvuun ja muuttoon kuntaan. Aloitteella halutaan, että
kunta tarttuu näihin haasteisiin tarmokkaasti erinäisillä toimilla.
Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
aloite, jossa ehdotetaan, että Kyrkfjärdens skolania koskevissa suunnitelmissa
otetaan huomioon vaihtoehto, jossa rakennetaan yhdistetty koulukeskus, jossa
olisi omat tilat sekä Merituulen koululle, että Kyrkfjärdens skolanille ei
johda toimenpiteisiin ja että aloite on loppuun käsitelty. Perustelut
päätökselle olivat muun muassa, ettei Merituulen koulun tontti tai rakennus
sovellu koulukeskukselle. Viiden valtuutetun allekirjoittama aloite jätettiin
valtuustolle 4.9. Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on Katja Posio.