Siirry sisältöön

Hallitus keskusteli Wilhelmsdalista ja valtion huonoista teistä

Keskustelua herättänyt Wilhelmsdalin hanke
eteni maanantain kokouksessa. Kokouksessa käsiteltiin tällä kertaa
Wilhelmsdalin kunnostuksen jälkeistä käyttöä.

Nykyisessä noin 50 neliömetrin kokoisessa
kahvilaosassa olisi nykyisistä järjestelyistä poiketen toimintaa vuoden ympäri.
Suuressa salissa (85 neliömetriä) voisi järjestää koulutuksia, kokouksia (ml.
valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien), yksityistilaisuuksia ja
tapahtumia. Suurta salia vuokrattaisiin kesäisin juhlatilaksi.

Sisääntuloaula (44 neliömetriä) toimisi
sisääntulon lisäksi myös etätyötilana. Aulan viereen sijoitettaisiin kahvilan
sosiaalitilat ja vessat.

Suuren salin vieressä sijaitseva Ulappatien
puoleinen pieni kokoushuone varattaisiin kunnan yritysklinikan ja Novagon
neuvojien vastaanottotilaksi. Huone voisi myös toimia yritystilana.

Kunnanhallitus yhtyi teknisen lautakunnan
antamaan lausuntoon ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta
lähivuosille. Kunta vaatii, että Siuntion lisäksi läntiselle Uudellemaalle
osoitetaan hankkeita liikenneturvallisuussyistä.

Kunta viittaa edellisestä suunnitelmasta
antamaansa lausuntoon ja toteaa, että esitetyt tavoitteet ovat kaikilta osin edelleen
ajankohtaisia. Investointien osalta Tähteläntien risteyksen parantaminen on
jopa aiempaa ajankohtaisempi Inkoonportin ensimmäisen vaiheen asemakaavoituksen
valmistumisen myötä. Lausunnossa huomautetaan myös, että Inkoon keskustassa,
Inkoonrannassa järjestetään kesällä 2022 suuri tapahtuma. Keskustan
sisääntuloväylät ovat paikoin erittäin huonossa kunnossa ja niiden parantaminen
kesään 2022 mennessä olisi kunnalle erityisen tärkeää. Kunta esittää, että
maankäytön, suunnittelun ja liikenteen (MAL) sopimusneuvottelujen laajentamista
Läntisen Uudenmaan alueelle lähdetään selvittämään ELY-keskuksen tuella.

Itä-Inkoon vesiosuuskunta suunnittelee vesi- ja viemäriverkon rakentamista
Degerbyhyn. Suunnitelmana vesiosuuskunnalla on, että vesi- ja viemäriverkoston
rakennustyöt aloitetaan vuonna 2020, ja lähtökohtana on, että vesiosuuskunnalla
on tuolloin 100-150 jäsentä (tällä hetkellä vesiosuuskunnassa on 50 jäsentä).

Itä-Inkoon vesiosuuskunta on pyytänyt kuntaa
varaamaan yhteensä 600 000 € avustusmäärärahan kahdelle seuraavalle
vuodelle vesihuoltoprojektin toteuttamiseksi.

Hallitus antoi hallintojohtajalle ja
kunnanjohtajalle tehtäväksi neuvotella Itä-Inkoon vesiosuuskunnan edustajien
kanssa hankkeen aikataulusta sekä toteuttamissuunnitelmasta.