Siirry sisältöön

Tule mukaan vaikuttamaan Inkoon vesien tilaan!

Tervetuloa mukaan
vaikuttamaan Inkoon vesien tilaan! Kaksikielisenä järjestettävässä
tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan kesän ajan auki olleen karttakyselyn
tuloksista ja pääset kertomaan toiveesi ja huolesi Inkoon vesiluonto- ja
rantakohteiden tilasta ja tarpeista. Yhdessä koottua tietoa hyödynnetään kunnan
vesistöjen hoidon toimenpideohjelman laadinnassa.

Tilaisuuden tavoitteena on edistää vesistötoimijoiden verkostoitumista. Toimivien verkostojen tarve on kasvava. Vesien tilaan liittyvät ongelmat ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet, kuten sademäärien kasvu, ovat monitahoisia ja vaativat useiden eri asiantuntijoiden asiantuntemusta ja uudenlaista, käytännön toimijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Eri osapuolien yhteistyönä tehtävä suunnittelu parantaa vesienhoitohankkeiden toimenpiteiden määrää ja vaikuttavuutta. 

Inkoon Vesistöt – avoin yleisötilaisuus 24.10. klo 18–20, Merituulen koululla

Ohjelma:

17:30 Kahvit, pientä purtavaa

18:00 Tilaisuuden avaus, toiminnanjohtaja Jaana Pönni, LUVY

18:10 Inkoon kunnan puheenvuoro, ympäristöpäällikkö Elina Röman, Inkoon
kunta

18:30 Katsaus Inkoon vesiin, vesistöasiantuntija Katja Pellikka, LUVY

19:00 Kohteet kartalle! – tutustuminen karttakyselyn tuloksiin ja yhteinen
ohjattu ja keskusteleva ideatyöpaja

19:45 Tilaisuuden yhteenveto ja loppukeskustelu, hankepäällikkö Maija
Venäläinen LUVY

20:00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuteen ovat
tervetulleita kunnan asukkaat, mökkiläiset ja retkeilijät – kaikki, joita
vesiensuojelu kiinnostaa.

Tilaisuuden
järjestävät Inkoon kunta, LUVY sekä Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke.

Ilmoittaudu
mukaan:
http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/inkoon_vedet#