Siirry sisältöön

Iloisessa Inkoossa positiivinen talousarvio

Inkoon vuoden 2020 talousarvion ylijäämä on
170 664 €. Talousarvion määrärahat ovat erittäin tiukat. Talousarvion
laadinnassa Inkoonrannan hankkeeseen kuuluvan maa-alueen osan myynti on
huomioitu kertatulona.

Erikoissairaanhoidon budjetoidut määrärahat
perustuvat HUS:n talousarvioennusteeseen. Kunnan talousarvion määrärahat ovat
HUS:n talousarvioennustetta pienemmät, sillä perusterveydenhuollon ja
vanhushuollon palvelutarjonta on parantunut ja ennuste perustuu vuoden 2019
kustannuksiin, jotka olivat erityisen korkeat.

– Perusturvan
kustannukset nousevat eniten, mutta hoitoon ja hoivaan panostamme myös eniten.
Koska toimintaamme laajennetaan paloaseman vieressä sijaitsevaan Esperin
rakennuttamaan rakennukseen, vanhukset voivat palata kotiin aikaisemmin ja
voimme siten toivottavasti vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia, kunnahallituksen puheenhjohtaja Henrik Wickström sanoo.

Kunnan investointitarve on suuri.
Kolmivuotisen suunnitelmakauden yhteenlaskettu investointitarve on 22,2 milj.
€, mikä tulee vaikuttamaan kunnan poistoihin ja lainakantaan. Tulevan
vuoden aikana investointeja tehdään 9,4 miljoonan €:n edestä. Suurien
investointien takia lainataakka, joka on ollut noin 3 000 €/asukas, nousee
4 569 euroon/asukas. 

– Budjettitasapainon
saavuttamiseksi, suuret investoinnit edellyttävät kuitenkin tulevina vuosina
pidättyvyyttä. Jokaista investointia tulee harkita tarkasti, talouspäällikkö Charlotta Lindvall sanoo.

Suurimmat investoinnit ovat Inkoonrannan infra
(2,5 miljoona €), Kyrkfjärdens skolan uudisrakennus (2,5 miljoonaa €),
paloaseman peruskorjaus (1 miljoona €), Wilhelmsdalin peruskorjaus
(450 000 €) ja Inkoonportin rakentaminen (360 000 €).

– Kunta voi ja
haluaa investoida ja panostaa kuntalaisten hyvinvointiin. Meillä on melko pieni lainakanta ja
kohtuullisen hyvä verokertymä. Investoinnit perustuvat tulevaisuudenuskoon.
Inkoolla on kaikki edellytykset houkutella uusia asukkaita., kunnanjohtaja Robert Nyman sanoo.

Kuntien taloudellinen tilanne on erittäin
kiristynyt koko maassa muun muassa veroja, valtionosuuksia ja suunniteltua
SOTE-uudistusta koskevien epävarmuustekijöiden takia ja tästä syystä myös taloudellinen
suunnittelu on aikaisempaa haastavampaa.

Kuntien tulee valmistautua entistä tiukempaan
talouteen ja tästä syystä Inkoonkin on tarkastettava rakenteensa ja prosessinsa
löytääkseen uusia tapoja organisoida ja tuottaa kunnallisia palveluita.

– Talousarviomme on kuitenkin positiivinen. Sekä verotulot että vuosikate nousevat, Wickström sanoo.

Verokannan
esitetään pysyvän ennallaan. Talousarvio käsitellään kunnanvaltuustossa
maanantaina.