Siirry sisältöön

Öljyvahingon jälkitorjunta tulee olemaan pitkä prosessi

Puomitukset 4.2.

Inkoossa 31.1.2020 sattuneen öljyvuodon jälkeiset torjuntatyöt jatkuvat
edelleen vahinkojen minimoimiseksi. Suurin haaste on, että öljyä on ohuena
kalvona veden pinnalla. Nyt lahti on osittain jäässä, mikä vaikeuttaa öljyn
keräämistä entisestään. Tämän lisäksi myös vaihtelevat sääolosuhteet
aiheuttavat muutoksia vedenkorkeuteen ja öljyn esiintymiseen alueen eri osissa.

Öljyvahingon jälkitorjunta tulee olemaan pitkä prosessi.
Toistaiseksi pelastuslaitos johtaa työtä. Arvion mukaan tämä työnjako jatkuu
vielä ainakin viikon. 

Pelastuslaitoksen toiminta vahinkoalueella

Pelastuslaitos on perjantaista lähtien estänyt öljyn laajemman
leviämisen puomien avulla ja imeyttänyt öljyä imeytyspuomeilla. Toiminnan
painopisteenä on ollut estää öljyn leviäminen pois Fagervikin lahdelta. Lahden
itäinen pää on suljettu puomeilla sataman kohdalta, samoin etelään johtavat
kanavat. Lisäksi sataman eteläpuolella oleva luonnonsuojelualue on suojeltu
puomeilla. Torjuntatoimia jatketaan edelleen. Öljyn leviämistä alueella on
tarkkailtu päivittäin ja kartoitettu yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa.
Lähipäivinä rannat tutkitaan tarkemmin vahinkojen kartoittamiseksi. 

Ensitorjunnan jälkeen vastuu jälkitorjunnasta siirtyy
pelastuslain mukaisesti kunnalle. Rantojen ennallistaminen tullaan tekemään
asiantuntijoiden johdolla, ja vahingon aiheuttaja korvaa aikanaan
torjunnasta aiheutuneet kustannukset. 

Maanomistajat, jotka havaitsevat öljyä rannoillaan,
voivat ottaa yhteyttä pelastuslaitokseen puhelimitse 09 8162 8699 tai
sähköpostitse pelastuslaitos@espoo.fi.
Kuvia (osoitteineen tai kiinteistötunnuksineen) voi myös lähettää sähköpostitse
osoitteeseen byggmiljo2@inga.fi, jolloin välitämme ne oikeaan osoitteeseen.