Siirry sisältöön

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2020

Koulu


Esiopetukseen ilmoittautuminen 1.-23.2.2020 

Kunnan
järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille
vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksen laajuus on noin
neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia
työ- ja loma-aikoja. Syyslukukausi alkaa Inkooss torstaina 13.8.2020. Esiopetus on
maksutonta.

Esiopetus
muuttui velvoittavaksi vuonna 2015. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Lapsen huoltajan on huolehdittava tästä.

Inkoossa
esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella tässä Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetuksen
jälkeen lapsi voi osallistua esikoulukerhotoimintaan, joka on maksullista. Se
järjestetään koulussa. Siihen ilmoittaudutaan Wilman kautta. Huoltaja voi myös valita täydentävän päivähoidon, joka järjestetään päiväkodissa. Lisätietoja

Molemmat ilmoittautumiset tehdään viimeistään 23.2.2020.

HUOM! Esiopetuksessa olevat lapset, jotka aloittavat peruskoulun ensimmäisen luokan syksyllä 2020, eivät enää ilmoittaudu perusopetukseen erikseen. Lasten huoltajat saavat asiasta lisätietoa koulun kautta.