Siirry sisältöön

Fortum avustaa pelastuslaitosta öljyntorjunnassa ja rantojen siivouksessa Inkoossa

Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitos jatkaa pelastuslain mukaisesti öljyntorjuntatöiden suorittamista
Inkoon Fagervikin lahdella. Fortum on solminut sopimuksen Suomen johtavan öljytorjunnan
asiantuntijan, Meritaidon, kanssa öljyntorjunnan ja öljyvahinkojen jälkitöiden
kokonaispalvelusta. Yhtiö antaa asiantuntijaresurssin pelastuslaitoksen
käyttöön Inkoossa.

Pelastuslaitos
aloitti 13.2.2020 Fagervikin lahden rantojen kartoituksen öljyn aiheuttamien
vahinkojen selvittämiseksi. Kartoitus tehdään kiertämällä rannat kävellen ja
veneellä. Selvityksen tulosten pohjalta laaditaan puhdistustoimenpiteiden
jatkosuunnitelmat.